• Tartalom

11/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

11/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” arany emlékérme kibocsátásáról

2016.04.27.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére – „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. április 27.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Magyar Olimpiai Bizottság „Magyar Csapat” logójának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a felső és az alsó körirat között, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2016” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali érmemezőben egy homorító női tornász alak, balra a Magyar Olimpiai Bizottság – modernkori nyári olimpiák során szerzett magyar aranyérmek számára utaló – „168” logójának ábrázolása látható. Az emlékérme bal oldali szélén, félköriratban a „MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT ⋅ RIO 2016” felirat olvasható. A félkörirat és az ábrázolások között, lent Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 11/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére