• Tartalom

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

2016.03.10.

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1. A Kormány Kecskemét és térsége gazdasági növekedésének elősegítése érdekében

a) egyetért a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásával, amely lehetőséget biztosít a város számára fontos, megtérülő fejlesztési projektek finanszírozására;

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozza ki a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásának részleteiről szóló előterjesztést és azt terjessze a Kormány elé.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány támogatja Kecskemét infrastruktúrájának fejlesztését, amely keretében

a) szükséges biztosítani a város, illetve a városi iparterületek biztonságos és folyamatos villamosenergia-ellátását, amellyel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg szükséges intézkedéseket a biztonságos és folyamatos villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztések előkészítése érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az előkészítésre: azonnal

a megvalósítására: folyamatos, az 1. pont végrehajtásával összhangban

b) folytatódik a város gyorsforgalmi útkapcsolatainak további fejlesztése, amellyel összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket

ba) a 445. számú Kecskemét északi elkerülő út továbbvezetése,

bb) az 52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítése

érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. március 31.

c) vasútfejlesztési projektek megvalósítására kerül sor, amellyel összefüggésben

ca) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a kecskeméti főpályaudvar fejlesztésének uniós fejlesztési források bevonásával történő megvalósíthatóságát, valamint ehhez kapcsolódóan – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve – P+R parkoló kialakításának feltételrendszerét és támogathatóságát, és tegyen javaslatot a fejlesztések megvalósításának ütemezésére és támogatására,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

cb) munkacsoportot alakít a Kecskemét és a környező települések közötti vasúti összekötetés, az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára az érintett miniszterek és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

d) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a kecskeméti repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) célú használatára irányuló fejlesztési tervek megvalósításának, ennek keretében cargo-bázis kialakításának feltételrendszerét, amely alapján tegyen javaslatot a Kormány részére a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré történő fejlesztést szolgáló további intézkedésekre.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. június 30.

3. A Kormány

a) támogatja azon tervet, amely a Pallasz Athéné Egyetemmel együttműködve, annak tudásbázisára és diákjaira alapozva Kecskeméten egyetemi ipari kutatóközpont kialakítására irányul;

b) munkacsoportot alakít az a) alpont szerinti fejlesztési terv vizsgálatára és a Kormány részére történő javaslat kidolgozására az érintett miniszterek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, az érintett felsőoktatási intézmények és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében

a) a „Kodály Zoltán Nemzetközi Képzési és Módszertani Központ” létrehozását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének fejlesztésével, amely érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekt uniós fejlesztési források bevonásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében történő megvalósítására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. szeptember 1.

b) a kecskeméti Városháza teljes körű, az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítását, amely érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a felújításhoz szükséges források ütemezett biztosításáról Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében a felújítás 2017. szeptember 1-jéig történő megvalósítását biztosítva

5. A Kormány

a) támogatja a város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztését, ennek keretében – a 4. pont a) alpontja szerinti fejlesztésekhez igazodva – egy német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozását, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola fejlesztését, a duális szakképzés továbbfejlesztését, valamint a középiskolai kollégiumi férőhelyek bővítését;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyenek javaslatot az a) alpont szerinti fejlesztések megvalósítására és támogatására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 4. pont a) alpontja szerinti fejlesztésekhez igazodva

6. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1–5. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1–5. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: 2016. március 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére