• Tartalom
Oldalmenü

1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat

a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről

2016.03.31.

A Kormány

1. egyetért a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatoknak a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe történő telepítésével, ideértve a Magyar Turizmus Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is;

2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről, valamint a további szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért a Magyar Turisztikai Ügynökség létrehozásával az egységes állami turizmusszakmai, rendezvénykoordinációs, turisztikai termékfejlesztési, valamint vendéglátással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében;

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert az egységes állami turizmus-fejlesztési koncepció és támogatási rendszer kidolgozására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. április 30.

5. egyetért azzal, hogy a turisztikai állami feladatok, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség tevékenységének koordinálására kormánybiztos kerüljön kinevezésre a következők szerint:

a) a kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti fejlesztési miniszter útján irányítja,

b) a kormánybiztos tevékenységének segítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban szervezeti egység nem kerül létrehozásra, a kormánybiztos tevékenységének támogatása a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezeti keretei között kerül biztosításra;

6. egyetért azzal, hogy a turisztikai források felhasználásával kapcsolatos szakpolitikai felelősség a nemzeti fejlesztési miniszterhez kerüljön;

7. a 6. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a turisztikai fejlesztésekkel összefüggésben rendelkezésre álló európai uniós források felhasználását támogató intézményrendszer átalakításával kapcsolatos feladatokról intézkedjen;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. április 30.

8. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy

a) a turisztikai intézmény- és támogatási rendszer átalakításával összefüggésben vizsgálják felül a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat] meghatározott ágazati feladataik előrehaladását, valamint

b) tegyenek javaslatot az 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat egységes turizmusszakmai szempontok érvényesítése érdekében történő módosítására oly módon, hogy az a) pontban meghatározott koncepció és program turisztikai elemeinek kialakításában a kormánybiztosnak egyetértési jogot biztosítanak.

Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2016. április 30.