• Tartalom

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

2023.11.02.

A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:

1.1

2. A térség gazdasági versenyképességének erősítését támogatva a Kormány egyetért a város ipari parkjának bővítésével, amely keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy tegyék meg, illetve kezdeményezzék a Kormánynál a szükséges intézkedéseket a Szekszárdi Ipari Park bővítése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

3. A városi életminőség javítása érdekében a Kormány – az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozatban meghatározottak szerint – támogatja a szekszárdi közmű-infrastruktúra fejlesztési beruházások megvalósítását.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat szerint

4. A Kormány egyetért a Szekszárdon folytatott szakképzés fejlesztésére vonatkozó tervekkel, amely keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az érintett gazdasági kamarákkal és a térség meghatározó gazdasági szereplőivel egyeztetve dolgozza ki a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének programját és intézkedjen – szükség szerint a Kormány döntését kezdeményezve – a fejlesztési program megvalósítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a fejlesztési program kidolgozására: 2016. május 31.

a fejlesztési program megvalósítására: folyamatos

5. A Kormány munkacsoportot alakít a városi és térségi közművelődési intézményrendszer fejlesztését és racionalizálását szolgáló, új interaktív könyvtár kialakítására, és a városi levéltár elhelyezésére vonatkozó önkormányzati tervek megvalósításának vizsgálatára az érintett miniszterek és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

6.2

7.3

8. A Kormány a városi sportélet fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi sportinfrastruktúra fejlesztését, amely keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak

a) egy új, fedett városi uszoda és rekreációs központ megvalósítására irányuló beruházás koncepciójának a kidolgozásáról és a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztéséről;

b) egy új városi rendezvény- és sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás koncepciójának kidolgozásáról és a beruházás kormányzati támogatással történő megvalósítására vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. június 30.

9. A Kormány

a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatáskörében – gondoskodjon a Megállapodásban, illetve a jelen kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinálásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

b) felhívja az 1–8. pontban felelősként megjelölt minisztereket, hogy – szükség szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve – határozzák meg a Megállapodásban foglaltak ütemezett megvalósításához szükséges 2016. évi és 2017. évi indikatív forrásigényeket, és tájékoztassák ezen forrásigényekről a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Felelős: az 1–8. pontban felelősként megjelölt miniszterek

Határidő: 2016. április 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére