• Tartalom
Oldalmenü

12/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2016.04.27.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére – „XXXI. Nyári Olimpiai Játékok” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. április 27.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a jobb oldali érmemezőben egy homorító női tornász alak, balra a Magyar Olimpiai Bizottság – modernkori nyári olimpiák során szerzett magyar aranyérmek számára utaló – „168” logójának ábrázolása látható. Az emlékérme bal oldali szélén, negyed köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „168” logó ábrázolása alatti vízszintes sorokban a „10 000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „2016” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben a Magyar Olimpiai Bizottság „Magyar Csapat” logójának ábrázolása látható, melyet felső köriratban a „MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT”, alsó köriratban a „RIO 2016” felirat fog körbe. A felső és az alsó köriratot egymástól egy-egy pont választja el. A köriratok és az emlékérme pereme közötti sávban 6 kiemelt olimpiai sportág sportolója – egy tornász, egy vívó, egy úszó, egy kajakos, két birkózó és egy vízilabdázó – alakjának ábrázolása látható. Az emlékérme jobb oldali szélén, lent Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2016. (IV. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: