• Tartalom

2016. évi CXX. törvény

2016. évi CXX. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról1

2016.12.04.

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § Az 1. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, a 3. § és az 5. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 18. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 36. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére