• Tartalom

1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat

a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

2016.04.25.

A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről szóló 1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. április 15-ei fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat, illetve azon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 70 187 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a következő év költségvetésébe beépülő módon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 21 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a következő év költségvetésébe beépülő módon a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 1. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti címrendi átrendezés megvalósulásáig az érintett előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra csak a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértése mellett kerülhet sor.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÚJ címrendi besorolás

Régi címrendi besorolás

ÁHT-T

Fejezet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés

Feje-
zet

Cím

Al-
cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

333739

XVII.

20

33

8

 

Agrármarketing célelőirányzat

XV.

25

3

2

 

347784

XVII.

20

33

9

 

Turisztikai célelőirányzat

XV.

25

3

3

 

2. melléklet az 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
6K04803_0

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

52 825

37 371

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

14 373

10 267

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 989

5 688

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280834

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

21

43 457

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006343

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-52 825

-37 371

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

-14 373

-10 267

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 989

-5 688

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244190

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-21

-43 457

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

70 187

53 326

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280834

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

43 457

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006343

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-70 187

-53 326

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244190

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

-21

-43 457

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

 

Foglalkoztatottak létszáma ( fő) - időszakra

17 fő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezet

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

70 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 208

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére