• Tartalom

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.09.30.

1. A Kormány

a) megállapítja a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b)1 egyetért azzal, hogy a 2017. év végéig a prioritások kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem vállalható,

c) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2

1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz3

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

5. prioritás

6. prioritás

3.

VP1-1.1.1-17

Agrárgazdasági képzések és felkészítõ tréningek

3,51

0,00

2,02

0,54

0,55

0,40

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. január

3a.

VP1-1.1.1-22

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

1,00

0,00

0,50

0,10

0,40

0,00

0,00

standard

2022. december

4.

VP1-1.2.1-23

Bemutató üzemek támogatása

15,00

0,00

10,50

0,00

0,00

2,50

0,00

standard

2023. február

5.

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

17,66

0,00

7,11

1,96

5,35

3,25

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. május

6.

VP1-1.3.1-17

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

0,01

0,00

0,01

0,01

0,42

0,13

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

7.

VP1-2.1.1-2.1.2-17

Mezõgazdasági, erdõgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

8,24

0,00

5,19

0,10

1,62

1,34

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

8.

VP2-4.1.1-20

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

460,00

0,00

404,80

0,00

0,00

55,20

0,00

standard

Meghirdetve:
2020. augusztus

9.

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerûsítése

3,43

0,00

2,83

0,00

0,00

0,60

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

10.

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerûsítése

30,09

0,00

25,26

0,00

0,00

4,83

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

11.

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerûsítése

34,73

0,00

32,14

0,00

0,00

2,60

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

12.

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerûsítése

4,87

0,00

4,41

0,00

0,00

0,46

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

13.

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerûsítése

28,08

0,00

24,72

0,00

0,00

3,36

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. március

13a

VP2-4.1.1.7-20

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

6,00

0,00

5,87

0,00

0,00

0,13

0,00

standard

Meghirdetve:
2020. március

13b

VP2-4.1.1.9-21

Állattartó telepek megújításának támogatása

45,00

0,00

40,50

0,00

0,00

4,50

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. április

13c

14.

VP2-4.1.2-16

Kisméretû terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerûsítése

36,21

0,00

34,82

0,00

0,00

1,40

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. június

14a.

VP2-4.1.3-20

Kertészeti üzemek korszerûsítése

68,00

0,00

61,20

0,00

0,00

6,80

0,00

standard

Meghirdetve:
2020. augusztus

15.

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerûsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetõségével

23,65

0,00

20,31

0,00

0,00

3,34

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

16.

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerûsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetõségével

11,61

0,00

10,64

0,00

0,00

0,97

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

16a

VP2-4.1.3.2-
4.1.3.3-5.1.1.1-21

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

15,00

0,00

13,00

1,50

0,00

0,50

0,00

standard

Meghirdetve:
2021. április

17.

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerûsítése – gyógy- és fûszernövény termesztés fejlesztése

0,65

0,00

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

17a

VP2-4.1.3.4-21

Kertészet – Gomba-
elõállító üzemek fejlesztésének támogatása

20,00

0,00

18,00

0,00

0,00

2,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2021. június

18.

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerûsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

23,02

0,00

23,02

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. november

18a.

VP2-4.1.3.6-17

Borszõlõültetvény telepítés támogatása

0,74

0,53

0,21

standard

Meghirdetve:
2018. január

18a/1.

VP2-4.1.3.5-21

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. május

18b.

VP2-4.1.3.7-20

Csemetekertek gépbeszerzése

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2020. július

19.

VP2-4.1.4-16

Mezõgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

99,57

0,00

57,29

0,00

0,00

42,28

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. május

19a

VP2-4.1.7-21

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

150,00

0,00

138,00

0,00

0,00

12,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2021. május

19b

VP2-4.1.8-21

Mezõgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2021. június

20.

VP2-6.1.1-16

A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtott induló támogatás

24,74

0,00

24,74

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. december

21.

VP2-6.3.1-16

Mezõgazdasági kisüzemek fejlesztése

3,58

0,00

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

21a.

VP2-6.3.1-20

Mezõgazdasági kisüzemek támogatása

32,50

0,00

32,50

0,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2020. október

22.

VP3-3.1.1-19

Mezõgazdasági termelõk EU-s és nemzeti minõség-rendszerhez történõ csatlakozásának támogatása

2,52

0,00

0,00

2,52

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2019. december

22a.

VP3-3.1.1-22

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

standard

2022. december

23.

VP3-3.2.1-21

Minõségrendszerekhez kapcsolódó elõállítói, termelõi csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

8,71

0,00

0,00

8,71

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. június

24.

VP3-4.2.1-15

Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyság elõsegítése a feldolgozásban

96,18

0,00

0,00

78,61

0,00

8,31

9,26

standard

Meghirdetve:
2015. december

24a.

VP3-4.2.1-4.2.2-18

Mezõgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

74,17

64,50

5,12

4,55

standard

Meghirdetve:
2018. október

25.

VP3-4.2.1-4.2.2-19

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar
és a borászat területén

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2019. december

25a

VP3-4.2.1-
4.2.2-1-21

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

15,00

0,00

0,00

12,00

0,00

1,50

1,50

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. június

25b

VP3-4.2.1-
4.2.2-2-21

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

320,00

0,00

0,00

256,00

0,00

32,00

32,00

standard

Meghirdetve:
2021. június

25c.

VP3-4.2.1.3-21

Takarmány-elõállító üzemek fejlesztésének támogatása

50,00

0,00

0,00

40,00

0,00

5,00

5,00

standard

Meghirdetve:
2021. szeptember

26.

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és
erõforrás-hatékonyságának támogatása

28,48

0,00

0,00

25,34

0,00

3,14

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. július

27.

VP3-5.1.1.1-16

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és idõjárási kockázatok megelõzését szolgáló beruházások támogatása

3,38

0,00

0,00

3,38

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve: 2016. november

27a.

VP3-5.1.1.1-21

Tavaszi fagykár megelõzésére szolgáló beruházások támogatása

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve
2021. október

28.

VP3-5.1.1.2-17

Jégesõkár megelõzésére szolgáló beruházás

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2017. január

29.

VP3-9.1.1-17

Termelõi csoportok és szervezetek létrehozása

12,96

0,00

0,00

12,96

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2017. március

29a

VP3-9.1.1-20

Termelõi csoportok és szervezetek létrehozása

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2020. április

30.

VP3-14.1.1-16

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. március

30a.

VP3-14.1.1-18

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás

0,07

0,07

egyszerûsített

Meghirdetve:
2018. október

30b.

VP3-14.1.2-22

Méh állatjóléti támogatás

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2022. június

30c.

VP3-14.1.3-22

Kiskérõdzõ állatjóléti támogatás

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2022. április

30d.

VP3-14.1.4-22

Baromfi állatjóléti támogatás

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

egyszerűsített

2022. október

31.

VP3-16.1.1-4.1.5-
4.2.1-4.2.2-8.1.1-
8.2.1-8.3.1-8.5.1-
8.5.2-8.6.1-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

13,56

0,00

11,23

1,32

0,40

1,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2017. március

32.

VP3-16.4.1-17

Együttmûködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

3,84

0,00

0,00

3,84

0,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

33.

VP3-17.1.1-16

Mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

48,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. február

33a

VP3-17.3.1-21

Krízisbiztosítási rendszer mûködésének támogatása

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

kiemelt

Meghirdetve:
2021. december

34.

VP4-4.4.1-16

Élõhelyfejlesztési célú nem termelõ beruházások

3,51

0,00

0,00

0,00

3,51

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. június

35.

VP4-4.4.2.1-16

Vízvédelmi célú nem termelõ beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

1,38

0,00

0,00

0,00

1,38

0,00

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. december

36.

VP4-4.4.2.2-16

Vízvédelmi célú nem termelõ beruházások: vízvédelmi és vizes élõhely létrehozása, fejlesztése

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. június

37.

VP4-8.5.2-17

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

0,31

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

38.

VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

226,00

0,00

0,00

0,00

226,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2015. október

38a.

VP4-10.1.1-16

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

66,53

0

0,00

0,00

66,53

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. szeptember

38b.

VP4-10.1.1-21

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

360,0

0,00

0,00

0,00

360,0

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. szeptember

39.

VP4-10.2.1.1-15

Védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megõrzése

18,80

0,00

0,00

0,00

18,80

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2015. december

39a.

VP4-10.2.1.2-17

Védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megõrzése, továbbá a genetikai beszûkülést megelõzõ tanácsadói tevékenységek támogatása

6,25

0

0,00

0,00

6,25

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2017. március

39/1.

VP4-10.2.1.1-21

Védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megõrzése

17,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. november

40.

VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erõforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megõrzése

3,14

0,00

0,00

0,00

3,14

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2015. december

40a

VP4-10.2.2-20

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erõforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megõrzése

7,20

0,00

0,00

0,00

7,20

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. január

41.

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történõ áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2015. október

41a.

VP4-11.1.1-11.2.1-18

Ökológiai gazdálkodásra történõ áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

42,00

42,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2018. október

41b.

VP4-11.1.1-11.2.1-21

Ökológiai gazdálkodásra történõ áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2021. szeptember

42.

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezõgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. február

43.

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdõterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. február

44.

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

13,36

0,00

0,00

0,00

13,36

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. február

45.

VP4-15.1.1-17

Erdõ-környezetvédelmi kifizetések

10,56

0,00

0,00

0,00

10,56

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2017. január

46.

VP4-15.2.1.1-16

Erdészeti genetikai erõforrások megõrzése

0,55

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2016. november

47.

VP4-15.2.1.2-17

Erdészeti genetikai erõforrások fejlesztése

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

48.

VP4-16.5.1-17

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttmûködései

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

49.

VP5-4.1.1.6-15

Trágyatároló építése

4,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4,95

0,00

standard

Meghirdetve:
2015. november

50.

VP5-4.1.3.4-16

Kertészet korszerûsítése – gombaházak-hûtõházak létrehozására, meglévõ gombaházak-hûtõházak korszerûsítése

23,68

0,00

20,60

0,00

0,00

3,08

0,00

standard

Meghirdetve:
2016. február

50a.

VP5-4.1.6-
4.2.3-17

Mezõgazdasági- és feldolgozó üzemek energia-
hatékonyságának javítása

27,83

27,83

standard

Meghirdetve:
2018. január

51.

VP5-8.1.1-16

Erdõsítés támogatása

115,37

0,00

0,00

0,00

0,00

113,49

1,88

egyszerûsített

Meghirdetve:
2016. május

52.

VP5-8.2.1-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2016. november

53.

VP5-8.3.1-17

Az erdõgazdálkodási potenciálban okozott erdõkárok megelõzése

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2017. január

54.

VP5-8.4.1-16

Az erdõgazdálkodási potenciálban okozott erdõkárok helyreállítása

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2016. január

55.

VP5-8.5.1-17

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,36

0,64

egyszerûsített

Meghirdetve: 2017. január

56.

VP5-8.6.1-17

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

9,24

0,00

0,00

0,00

0,00

9,24

0,00

standard

Meghirdetve: 2017. március

57.

VP5-8.6.2-16

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

2,13

0,00

0,00

0,00

0,00

2,13

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2016. március

58.

VP5-16.5.2-21

Az öntözési közösségek együttmûködésének támogatása

2,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2,32

0,00

egyszerûsített

Meghirdetve: 2021. január

59.

VP6-6.4.1-16

Nem mezõgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

32,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,84

standard

Meghirdetve: 2016. december

59a.

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

egyszerûsített

Meghirdetve:
2020. október

59b

VP6-7.2.1.1-21

Külterületi helyi közutak fejlesztése

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

standard

Meghirdetve:
2021. május

59/1.

VP6-6.4.1-21

Nem mezõgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

standard

Meghirdetve:
2021. november

59/2.

VP6-6.4.1.1-22

Nem mezõgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

standard

Meghirdetve: 2022. április

60.

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

21,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,79

standard

Meghirdetve: 2016. február

61.

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítés

30,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,29

standard

Meghirdetve: 2016. február

62.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzése

48,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,72

standard

Meghirdetve: 2016. november

63.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

16,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,63

standard

Meghirdetve: 2017. február

64.

VP6-7.2.1.4-17

Tanyák háztartási léptékû villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

17,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,01

standard

Meghirdetve: 2017. január

65.

66.

67.

VP6-16.9.1-17

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezõgazdaság

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

standard

Meghirdetve: 2017. március

68.

VP6-19.1.1-15

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása

0,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,96

standard

Meghirdetve:
2015. november

69.

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

66,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,32

közösségvezérelt helyi fejlesztés
(CLLD)

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel

70.

VP6-19.3.1-17

LEADER – Helyi akciócsoportok együttmûködési tevékenységeinek elõkészítése és megvalósítása

1,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,98

standard

Meghirdetve: 2017. március

71.

VP6-19.4.1-16

LEADER – Mûködési és animációs költségek támogatása

13,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,60

közösségvezérelt helyi fejlesztés
(CLLD)

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel

72.

VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

18,06

kiemelt

Meghirdetve:
2016. június

73.

VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat mûködését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

25,89

kiemelt

Meghirdetve:
2016. június

74.

VP-20-3-16

Az EMVA kifizetõ ügynökségi és közbensõ szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

10,96

kiemelt

Meghirdetve:
2016. szeptember

75.

VP-20-4-17

A megyei kormányhivatalok közbensõ szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

13,70

kiemelt

Meghirdetve:
2017. október

76.

2. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz4

A Vidékfejlesztési Program nevesített kiemelt projektjei

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

1a

VP3-17.3.1-21

Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatása

Magyar Államkincstár mint kijelölt krízisbiztosítási Szerv

5,00

2022. április

A hazai mezőgazdasági kockázatkezelés az egyik legfejlettebb az Európai Unióban, de 2020-ban egy további elemmel bővült, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben létrehozott úgynevezett krízisbiztosítási rendszerrel. A rendszerben a magyar agrárvállalkozások 2021-től olyan veszteségek ellen is bebiztosíthatják magukat, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. A felhívás nyújtotta támogatás a krízisbiztosítási pénzeszköz része, közvetlen kedvezményezettje az alapot kezelő szerv, közvetett kedvezményezettjei a krízisbiztosítási rendszerben részt vevő termelők.

2.

VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Agrárminisztérium

18,06

2016

A projekt célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb módon érje el a kitűzött céljait.
A projekt célja továbbá, hogy az Európai Bizottság által elvárt monitoring és értékelési jelentési kötelezettség teljesüljön.

3.

VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Agrárminisztérium

25,89

2016

A projekt célja, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működésén keresztül az érintettek Vidékfejlesztési Program végrehajtásában való részvételét fokozza és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. Cél továbbá a vidék társadalmi-gazdasági fejlesztése, felzárkóztatása, a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. A projekt további célja az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése a magyar fejlesztési eredményekkel, valamint a külföldi eredmények hazai vidékfejlesztő közösségekkel történő megismertetése.

4.

VP-20-3-16

Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

Magyar Államkincstár

10,96

2016

A projekt célja a Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Program tevékenységeihez kapcsolódó kifizető ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, amely hozzájárul az ellenőrzés során folytatott kifizető ügynökségi tevékenységek folyamatos, magas szintű végrehajtásához. A projekt további célja az egyes fenti feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges működési kiadások, speciális informatikai és egyéb eszköz beszerzések, fejlesztések támogatása.

5.

VP-20-4-17

A megyei kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

A fővárosi és megyei kormányhivatalok

13,70

2017

A projekt célja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága feladatkörébe tartozó, a Magyar Államkincstárra átruházott feladatok ellátásába történő bevonása, amely hozzájárul a közbenső szervezeti feladatok hatékony és eredményes végrehajtásához. A projekt további célja e feladatok végrehajtásának biztosításához szükséges működési kiadások, valamint egyedi eszközbeszerzések támogatása egy átalányalapú egységköltség módszertan alkalmazásával.

6.

1

Az 1. pont b) alpontja az 1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 4. pont 4.1. alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére