• Tartalom

2016. évi CXXVI. törvény

2016. évi CXXVI. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2017.09.02.

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

1–2. §2

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

3. §3

4. §4

5–22. §5

23. § Az Nkt.

1.6

2.7

3. 21. §

3.1.8

3.2.9

4.10

5.11

6–7.12

8.13

9.14

10–11.15

12.16

13.17

14–15.18

16–19.19

20–21.20

22.21

23.22

24.23

25. 94. §

25.1–25.2.24

25.3.25

26–28.26

29.27

szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az Nkt.

a)28

b)–c)29

d)–e)30

f)31

g)32

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

25. §33

26. §34

27. §35

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

28–40. §36

41. §37

42–44. §38

45. §39

46. §40

47. § (1)41

(2)–(6)42

48. § Az Nftv.

1–3.43

4.44

5–17.45

49. §46

5. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2016. évi LXXX. törvény módosítása

50. § Nem lép hatályba az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény 78. §-a.

6. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. november 30-án lép hatályba.

(2) A 4. §., 23. § 3.1., 5., 10., 11., 14–15., 22. pontja, a 26. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 23. § 2., 3.2., 4., 6., 7., 9., 13., 20.–21.„ 23., 25.3., 29. pontja, 24. § b)–c) és f) pontja, a 45. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 41. §, a 47. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2017. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 46. § és a 48. § 4. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CXXVI. törvényhez47

2. melléklet a 2016. évi CXXVI. törvényhez48

3–7. melléklet a 2016. évi CXXVI. törvényhez49

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. november 25. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 71. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 23. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23. § 3. pont 3.1. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 23. § 3. pont 3.2. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § 6–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § 10–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 23. § 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § 16–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § 20–21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § 25. pont 25.1–25.2. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § 25. pont 25.3. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § 26–28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24. § d)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 28–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 47. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 47. § (2)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 48. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 48. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 48. § 5–17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 3–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére