• Tartalom

2016. évi CXXVIII. törvény

2016. évi CXXVIII. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról1

2017.01.02.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1–4. §2

2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

5–11. §3

3. Záró rendelkezés

12. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

13. § E törvény 11. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 2. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 72. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére