• Tartalom
Oldalmenü

1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2016.06.14.

1. A Kormány

a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6154,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 80 000 ezer forint, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 3000 ezer forint felhasználását és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

c) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 50 114 ezer forint felhasználását;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezetnél keletkezett 212 766 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2. számú melléklet szerinti átcsoportosítását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2–8.1

9. A Kormány egyetért azzal, hogy a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozat szerint a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Alapból nyújtott támogatások cím, 6. Egyéb támogatások alcím javára a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 60,0 millió forintból 30,0 millió forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

10.2

1. melléklet az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

XI. MiniszterelnökségXVII. Nemzeti Fejlesztési MinisztériumXVIII. Külgazdasági és KülügyminisztériumXLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Millió forintban, egy tizedessel
6K06419_0

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

263,6

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

61,4

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358462

 

 

47

 

 

 

 

 

 

2024. évi Olimpiai pályázat finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296335

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 379,4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Állami tulajdonú társaságok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271734

 

33

 

 

 

 

 

Országvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 154,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

325,0

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358462

 

 

47

 

 

 

 

 

 

2024. évi Olimpiai pályázat finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004118

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb: azonnal

6 154,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 154,4

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előirányzat-
szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcímcsoport név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

IV.

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-212 766

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 203

 

4

 

 

 

 

 

Terrorelhárítási Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-480

 

6

 

 

 

 

 

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-11 045

 

7

 

 

 

 

 

Rendőrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20 837

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-7 797

 

 

 

49

 

 

 

 

 

Vízkárelhárítási művek fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 006

 

 

 

51

 

 

 

 

 

Vízügyi feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-29 604

 

 

2

 

 

 

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-28

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

212 766

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

80 000

1

A 2–8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.