• Tartalom

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

2022.07.21.

1. A Kormány

a) megállapítja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

b) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozathoz2

Az RSZTOP éves fejlesztési kerete

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

RSZTOP-1.

Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára

19,879

kiemelt

Meghirdetve 2015. novemberben

3.

RSZTOP-2.

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

6,300

kiemelt

Meghirdetve 2015. novemberben

4.

RSZTOP-3.

Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása

5,227

kiemelt

Meghirdetve 2015. novemberben

5.

RSZTOP-4.

Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára

9,620

kiemelt

Meghirdetve 2015. novemberben

6.

RSZTOP-5.

Technikai segítségnyújtás

0,250

kiemelt

Meghirdetve 2016. májusban

2. melléklet az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozathoz3

Az RSZTOP nevesített kiemelt projektjei

 

A

B

C

D

E

F

1.

Felhívás azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása legfeljebb
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának várható ideje

Szakmai elvárások

2.

RSZTOP-
1.1.1-16

Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1,056

Megtörtént 2015-ben

a) Személyes felhasználásra szánt élelmiszer eljuttatása a program szerint beazonosított leginkább rászoruló személyek részére,
b) a kölcsönös tanulás és tapasztalatátadás biztosítása a partnerek között.

3.

RSZTOP-
1.1.1-16

Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

18,824

Megtörtént 2016-ban

A személyes felhasználásra szánt élelmiszer eljuttatása a program szerint beazonosított leginkább rászoruló személyek részére, figyelembe véve a szociális gazdasági szereplők bevonásának lehetőségét a beszerzésre kerülő élelmiszerek előállításának folyamatába.

4.

RSZTOP-
2.1.1-16

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető) Klebelsberg Központ

5,341

Megtörtént 2016-ban

Alapvető fogyasztási cikkek és taneszközök eljuttatása a program szerint beazonosított leginkább rászoruló személyek részére, figyelembe véve a szociális gazdasági szereplők bevonásának lehetőségét a beszerzésre kerülő élelmiszerek előállításának folyamatába.

4a.

RSZTOP-
2.1.2-21

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára II.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

0,960

2021. I. negyedév

Alapvető fogyasztási cikkek, taneszközök és óvodai felszereléseket tartalmazó csomagok eljuttatása a program szerint beazonosított leginkább rászoruló személyek részére.

5.

RSZTOP-
3.1.1-16

Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása

Hajléktalanokért Közalapítvány

5,227

Megtörtént 2015-ben

a) Élelmiszersegély biztosítása a beazonosított közterületen élők csoportjába tartozók számára, és a leginkább rászoruló személyek újbóli társadalmi beilleszkedését előkészítő, adott esetben elősegítő kísérő intézkedések végrehajtása,
b) a kölcsönös tanulás és tapasztalatátadás biztosítása a partnerek között.

6.

RSZTOP-
4.1.1-16

Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

9,620

Megtörtént 2016-ban

Élelmiszersegély biztosítása a program szerint beazonosított leginkább rászoruló személyek részére, figyelembe véve a szociális gazdasági szereplők bevonásának lehetőségét a beszerzésre kerülő élelmiszerek előállításának folyamatába.

7.

RSZTOP-
5.1.1-16

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program – technikai segítségnyújtás

Miniszterelnökség

0,040

Megtörtént 2017-ben

a) Az RSZTOP végrehajtását támogató irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges előkészítő, irányítási, monitoring, adminisztratív, technikai segítségnyújtási, audit, tájékoztatási, kontroll és értékelési intézkedések,
b) az Európai Bizottsággal rendszeres konzultációs fórumok megtartása (pl. éves találkozók),
c) a partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése, együttműködésük elősegítése,
d) a közvélemény tájékoztatásához szükséges rendezvényszervezési, kommunikációs és kiadványkészítési tevékenységek.

8.

RSZTOP-
5.1.1.-16

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program – technikai segítségnyújtás

Hajléktalanokért Közalapítvány

0,041

Megtörtént
2016-ban

a) A partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése, együttműködésük elősegítése,
b) a közvélemény tájékoztatásához szükséges rendezvényszervezési, kommunikációs és kiadványkészítési tevékenységek,
c) a partnerszervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés.

9.

RSZTOP-
5.1.1.-16

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program – technikai segítségnyújtás

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

0,169

Megtörtént
2017-ben

a) A partnerszervezetek szükséges mértékű felkészítése, együttműködésük elősegítése,
b) a közvélemény tájékoztatásához szükséges rendezvényszervezési, kommunikációs és kiadványkészítési tevékenységek,
c) a partnerszervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet az 1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjával megállapított, az 1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat 4. pont 4.1. alpontja, az 1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat 2. pontja, az 1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat 3. pontja, az 1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja, az 1776/2021. (X. 29.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja, az 1855/2021. (XII. 1.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet az 1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjával megállapított, az 1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat 2. pontja, az 1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat 4. pont 4.2. alpontja, az 1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat 1. és 3. pontja, az 1280/2020. (VI. 3.) Korm. határozat 4. pontja, az 1944/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1945/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat 1. és 3. pontja, az 1776/2021. (X. 29.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1855/2021. (XII. 1.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja, az 1346/2022. (VII. 20.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére