• Tartalom

1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

2016.07.13.

A Kormány – az Országgyűlés elnökének Steindl Imre Program megvalósításáról adott tájékoztatása alapján – támogatja a Steindl Imre Program keretében tervezett további intézkedések megtételét, amelyek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete (a továbbiakban: Kossuth tér) történetileg hiteles helyreállítása. A Kormány e cél megvalósítását támogatva

1. egyetért azzal, hogy a Kossuth tér felújítása keretében a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújítása megtörténjen;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak keretében

a) a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő Országgyűlés új irodaháza (a továbbiakban: Irodaház) a Kossuth tér egységes arculatát biztosító, az eredeti tervekhez és beépítéshez a lehető leghitelesebben igazodó homlokzattal kerüljön megvalósításra,

b) az Irodaház a) alpont szerinti megvalósítása során biztosítani kell az ingatlanhoz kapcsolódó közlekedési funkciók jogszabályoknak megfelelő további fenntartását azzal, hogy a közlekedési funkciók ideiglenes korlátozására csak a bontási és kivitelezési munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kerüljön sor,

c) az Irodaépület és az Országház közötti földalatti csatlakozás jöjjön létre,

d) az Országház III-as udvara a Steindl Imre Program korábbi szakaszában beépített XV-ös udvarhoz hasonló jellegű lefedést kapjon,

e) a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállítása szükséges,

f) a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolásának felülvizsgálata szükséges,

g) pénzügyi ösztönző és támogatási rendszer útján, illetve a szükséges jogszabályi környezet megteremtésével kell elősegíteni a teret övező, városképi szempontból meghatározó, nem állami tulajdonú épületek állami szerepvállalással történő homlokzati, tetőszerkezeti rekonstrukcióját,

h) állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze projektszervezetként a Steindl Imre Program egyes további elemeinek megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint lebonyolítását;

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az Irodaház telkére vonatkozó beépítési szabályokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (3a) bekezdése alapján oly módon, hogy azok a korabeli szabályozáshoz a lehetséges mértékig igazodva tegyék lehetővé a 2. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. július 31.

4. a 2. pont e) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy vizsgálja meg a Budapest V. kerület, Vécsey utca 4. szám alatti, 24718 helyrajzi számon nyilvántartott épület tetőszerkezetének eredeti állapot szerinti helyreállításának lehetőségét és feltételeit;

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. szeptember 30.

5. a 2. pont f) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményét kikérve – vizsgálja felül a kiemelt nemzeti emlékhely területi lehatárolását annak érdekében, hogy a lehatárolás a leghatékonyabban biztosíthassa az 1. és 2. pontban foglalt célok elérését;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. október 31.

6. a 2. pont g) alpontja végrehajtása érdekében felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Kossuth teret övező, nem állami tulajdonban lévő épületek homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukcióját lehetővé tevő pénzügyi ösztönző és támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 30.

b) az igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzák ki és terjesszék a Kormány elé az a) alpont szerinti rekonstrukció közérdeknek megfelelő megvalósítását lehetővé tevő szabályozási javaslatot;

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

7. a 2. pont h) alpontja végrehajtása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Országgyűlés Hivatalával egyeztetve vizsgálják meg a Steindl Imre Program egyes beruházásainak előkészítését és külön döntés szerint lebonyolítását végző, az Országgyűlés Hivatala és az érintett kormányzati szervek együttműködését biztosító állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításának feltételeit, továbbá a vizsgálat alapján készítsenek javaslatot a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. július 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére