• Tartalom

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról1

2018.11.23.

1. A Kormány a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában meghatározott célokkal összhangban

1.1. elfogadja a 2014–2020 programozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 1. és 4. prioritásából, az Európai Hálózatfejlesztési Eszközből (a továbbiakban: CEF), valamint hazai költségvetési forrásból 2022-ig megvalósítandó közútfejlesztési projektek listáját az 1. melléklet szerint;

1.2. dönt arról, hogy a 2014–2020 programozási időszak IKOP 1. és 4. prioritásából, a CEF-ből, valamint a 2022-ig tervezett hazai költségvetési forrásból kizárólag az 1. melléklet szerinti közútfejlesztési projektek megvalósítását támogatja;

1.3. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott projektlistába újabb projekt felvétele kizárólag a Kormány ezen döntésének módosításával lehetséges;

1.4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott beruházások előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

1.5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges uniós és költségvetési források biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

a költségvetési források tekintetében az éves költségvetési tervezések alkalmával

1.6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve negyedévente készítsen részletes jelentést az 1. melléklet szerinti projektek tervezett műszaki tartalmáról, ütemezéséről, a megvalósításukhoz szükséges költségek forrásszerkezetéről és a projektek előrehaladásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. július 31-től folyamatos

1.7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy vizsgálja felül az 1. melléklet szerinti projekteket figyelembe véve jelen határozat közzétételét megelőzően hozott közútfejlesztésre vonatkozó döntéseket és szükség esetén intézkedjen azok módosításáról, visszavonásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: 2016. július 31.

1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az IKOP Éves Fejlesztési Keretét az 1. mellékletben meghatározott projektekkel összhangban módosítsa.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1.9.2 egyetért azzal, hogy a Galvani utca – Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2×3 forgalmi sávos Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd) tárgyú nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően, valamint azzal, hogy a kapcsolódó úthálózat tervezését úgy kell megvalósítani, hogy az figyelemmel legyen a fejlesztéssel érintett természeti értékekre, zöldfelületek és a környék lakói életminőségének megőrzésére, javítására, ezért a tervezés során meg kell vizsgálni az ezt lehetővé tevő kiegészítő vagy alternatív műszaki megoldásokat is;

1.10.3 felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon:

a)4 az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének bevonásával az Új Duna-híd megvalósítására vonatkozó nemzetközi tervpályázati eljárás lefolytatásáról, valamint

b) az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával történő lefolytatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében az a) alpont teljesülését követően azonnal

1.11.5 egyetért a Fővárosi Önkormányzat felelősségi körébe tartozó Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út fejlesztésének szükségességével, ezért a fejlesztés előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, továbbá felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata bevonásával tegyenek javaslatot a szükséges források biztosítására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozathoz6

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások projektlistája
1.    Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista

 

A tervezett projekt megnevezése

1.

8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása – szakaszolt projekt

2.

M86 Csorna-Hegyfalu szakasz megvalósítása – szakaszolt projekt

3.

8. sz. főút Székesfehérvár-Feketehegy elkerülő megvalósítása – szakaszolt projekt

4.

M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása – szakaszolt projekt

5.

M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt

6.

Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás megvalósítása – szakaszolt projekt

7.

M30 autóút Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása

8.

M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz és a 481. sz. főút megvalósítása

9.

M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása

10.

M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás megvalósítása

11.

M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása, Berettyóújfalu –
47. sz. főút (2+550-5+500)

12.

M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47. sz. főút –
Nagykereki oh. (5+500-32+038)

13.

55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár közötti szakaszán

14.

M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest–Vác

15.

M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem)

16.

8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása

17.

62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása

18.

Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es autópálya átkötés,
2101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése

19.

M7–710 sz. főút csomópont, 710 sz. főút bekötéssel projekt megvalósítása

20.

 

21.

M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása

22.

M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi-csomóponttal

23.

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése

24.

M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése

25.

M0 autóút Északi szektor, 11–10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)

26.

M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút – M1 autópálya közötti szakasz előkészítése

27.

86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése

28.

M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése

2.    Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritás terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista

 

A tervezett projekt megnevezése

1.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Heves I. Nógrád II–III. szakasz megvalósítása

2.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz megvalósítása

3.

Salgótarján megközelítése, 21. sz. főút Nógrád V. szakasz megvalósítása

4.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakasz fejlesztése

5.

Eger megközelítése, 2502. j. út átkötés és 252. sz. út projekt megvalósítása

6.

47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása

7.

48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése

8.

Eger megközelítése, M25 autóút Északi ütem megvalósítása

9.

83. sz. főút Győr bevezető 2×2 sáv főúti kialakítással projekt megvalósítása

10.

Eger megközelítése, M25 Déli ütem megvalósítása

11.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz fejlesztése

12.

83. sz. főút 2×2 sávos főúti kialakítása

13.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Látrány elkerülő szakasz fejlesztése

3.    Európai Hálózatfejlesztési Eszköz terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista

 

A tervezett projekt megnevezése

1.

Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom–Révkomárom között

2.

M70 Letenye–Tornyiszentmiklós országhatár közötti szakasz bővítése

3.

M15–M1-Rajka országhatár közötti szakasz bővítése

4.    Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista

 

A tervezett projekt megnevezése

1.

Zalalövő elkerülő szakaszolt projekt megvalósítása

2.

Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása

3.

471. sz. főút Hajdúsámson-megyehatár projekt megvalósítása

4.

813. sz. főút II. ütem Győr ipartelepi út déli csomópont megvalósítása

5.

4451. sz. Nagylak elkerülő út építése

6.

Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. j. országos közút felújítása

7.

Békéscsaba megközelítése, M44 Tiszakürt-Kondoros

8.

Szolnok megközelítése, M4 gyorsf. M0 – Cegléd közötti szakasz

9.

471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő projekt megvalósítása

10.

813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút – 14. sz. főút projekt megvalósítása

11.

4149 j. Kisvárda nyugati összekötő út projekt megvalósítása

12.

445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása

13.

Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása 4. sz. főút és a 4108 j. összekötő út között

14.

Fürjesi út (M44–4432 közötti összekötő út Békéscsaba) projekt megvalósítása

15.

Békéscsaba megközelítése, M44 Kondoros–Békéscsaba

16.

471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson projekt megvalósítása

17.

 

18.

8518 j. út átépítése a fertődi Esterházy-kastély körül

19.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 36. sz. és 38. sz. utak között projekt megvalósítása

20.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 38. sz. és 3822. j. utak között projekt megvalósítása

21.

Békéscsaba megközelítése M44 Szentkirály–Tiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába

22.

 

23.

Sopron megközelítése, M85 autóút Csorna II. – Sopron-kelet szakasz

24.

Sopron megközelítése, M85 autóút Sopron-kelet – Fertőrákos csomópont szakasz

25.

Szolnok megközelítése, M4 gyorsf. Cegléd–Abony közötti szakasz

26.

Szolnok megközelítése, M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével

27.

Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő úttal

28.

Zalaegerszeg megközelítése, 76. sz. főút Keszthely–Fenékpuszta-Balatonszentgyörgy–M7 közötti szakasz gyorsúttá fejlesztése

29.

Esztergom megközelítése, 102. sz. út Esztergom – M1 közötti szakasz fejlesztése

30.

Kalocsa–Paks Duna-híd megvalósítása

31.

Zalaegerszeg megközelítése, 76. sz. főút Zalaegerszeg–Keszthely közötti szakaszának gyorsúttá történő fejlesztése

32.

Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (a város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, a stadion közúti megközelítésének megvalósítása)

33.

Új Duna-híd (előkészítés)

34.

23. és 25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

35.

M60 Pécs–Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése – megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány készítése

36.

471. sz. főút Debrecen belterület (1+000-2+850 km sz.) – építési engedély megszerzése

37.

Nagykanizsa délkeleti elkerülő–Tanulmány terv, előzetes vizsgálati dokumentáció

38.

M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út megvalósítása

39.

M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3–M34 gyf út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) közötti szakasz 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítésének előkészítése

40.

Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó Y-híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz megvalósításának előkészítése

41.

52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő
kapacitásbővítésének előkészítése

42.

Szeged–Debrecen közötti szakasz 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése

43.

M8 nyomvonalán M7 – Dunaújváros és Dunavecse – Kecskemét közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

44.

M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése

45.

54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítés megvalósítása

46.

Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti szakasz 2×2 sávos fejlesztés megvalósítása

47.

53–54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése

48.

M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt előkészítése

59.

M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés előkészítése

50.

Mohácsi Duna-híd előkészítése

51.

21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

52.

Kiskörei Tisza-híd felújításának előkészítése

53.

Lónyai új Tisza-híd előkészítése

54.

Győr, keleti elkerülő – országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

55.

441. sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése

56.

8. számú főút és a 82. számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése

57.

87–89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének előkészítése

58.

Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése

59.

M25 autóút maklári csomópont és összekötő út megvalósítása

60.

Páty település M1 autópálya csomópont közötti összekötő út létesítésének előkészítése

61.

Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése

62.

Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése

63.

Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése (előkészítés)

64.

M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése

65.

M3–M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése

66.

Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megvalósítása

67.

Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósításának előkészítése, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont megvalósításának előkészítése

68.

M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópont építése, valamint az M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút csomópont átépítése

69.

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, a 33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű összekötő út között, kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, valamint a 33. sz. főút csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között

1

A határozatot az 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2019. április 5. napjával.

2

Az 1. pont 1.9. alpontját az 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. pont 1.10. alpontját az 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

Az 1. pont 1.10. alpont a) alpontja az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. pont 1.11. alpontját az 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

6

Az 1. melléklet az 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 4., 7., 12. pontja és 14. pont b) alpontja, az 1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1. pontja, az 1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 5. pontja, az 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 4. pontja, az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontja, az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. b) pontja, az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat 6. pontja, az 1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja, az 1173/2018. (III.28.) Korm. határozat 3. pontja, az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat 3. pontja, az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg. [Az 1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 4. pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az 1. mellékletben foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 41. sorában az „52. sz. főút Kecskemét Nagykörút – 5218. j. úti (Vízmű utca) csomópont közötti szakasz átépítésének előkészítése” szövegrész helyébe az „52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére