• Tartalom
Oldalmenü

1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

2016.07.23.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. mellékletben részletezettek szerint, a központi költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványából 42 176 109 ezer forint visszahagyását engedélyezi azzal, hogy a visszahagyott maradványokból 21 701 726 ezer forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

b) az a) pontban a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet részére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények forrásigényéről szóló 1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 1. pontja alapján visszahagyott 259 214 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegére elszámolási kötelezettséget ír elő;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

d) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 3 500 052 ezer forint összegű, a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 3 114 710 ezer forint összegű, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 35 683 062 ezer forint összegű és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 379 700 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2016. június 30. utáni felhasználását;

e) az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 360 000 ezer forint felhasználását.

2–3.1

1. melléklet az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozathoz

 

 

 

ezer forintban

Fejezet

2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány

2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból

visszahagyásra javasolt

további intézkedésig fel nem használható maradvány

I. Országgyűlés

3 373 299

3 373 299

0

I-5. Közbeszerzési Hatóság

1 020 672

400 000

620 672

I-21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

9 500

0

9 500

I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság

8 069

0

8 069

I-23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

633 624

0

633 624

I-24. Nemzeti Választási Iroda

0

0

0

I-25. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

0

0

0

II. Köztársasági Elnökség

71 165

49 919

21 246

III. Alkotmánybíróság

51 092

10 000

41 092

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

33 117

33 117

0

V. Állami Számvevőszék

2 241

0

2 241

VI. Bíróságok

4 459 985

2 591 364

1 868 621

VIII. Ügyészség

1 840 275

1 223 901

616 374

X. Igazságügyi Minisztérium

1 028 747

0

1 028 747

XI. Miniszterelnökség

1 223 439

319 714

903 725

XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

54 142

33 000

21 142

XII. Földművelésügyi Minisztérium

3 611 752

1 150 422

2 461 330

XIII. Honvédelmi Minisztérium

9 134

0

9 134

XIV. Belügyminisztérium

1 444 817

548 899

895 918

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

3 098 415

2 591 815

506 600

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 229 420

1 229 420

0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5 730 546

2 667 331

3 063 215

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

974 743

846 193

128 550

XIX. Uniós Fejlesztések

1 643 823

661 600

982 223

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

9 322 950

2 668 636

6 654 314

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

234 007

0

234 007

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

372 249

0

372 249

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

7 362

0

7 362

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

84 682

14 786

69 896

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

40 957

40 957

0

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

532 425

0

532 425

Összesen:

42 146 649

20 454 373

21 692 276

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (ONYF)

9 450

0

9 450

LXXII. Egészségbiztosítási Alap (OEP)

20 010

20 010

0

Mindösszesen:

42 176 109

20 474 383

21 701 726

2. melléklet az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozathoz

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezer forintban

 

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csop.-
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előir.-
szám

Fejezet-
név

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.
név

Jogcím-
név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/-)

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés Hivatala

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 294 891

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-589 605

 

 

3

 

 

 

 

 

Országgyűlési Őrség

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 111

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-290

 

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 600

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-477 800

 

II.

 

 

 

 

 

Köztársasági Elnökség

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támodatások államháztartáson belülről

1 645

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-6 997

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-26 300

 

IV.

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 317

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-22 800

 

VI.

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 591 364

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Igazságszolgáltatás beruházásai

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 591 364

 

VIII.

 

 

 

 

 

Ügyészség

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ügyészségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-507 700

 

 

3

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-606 201

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 110

 

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

199 677

 

 

6

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

267 887

 

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti park igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 515

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-13 252

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

74 000

 

 

17

 

 

 

 

 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-299

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Természetvédelmi kártalanítás

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 530

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Természetvédelmi pályázatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-136

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 829

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 097

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 893

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 207

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

Egyéb szervezetek feladataira

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-27

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-31 405

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 955

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztési Program

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-340

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 120

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 293

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 010

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-9

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Intézményi feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-358

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-60

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Uniós programok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Nemzeti Diverzifikációs Program

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-333 214

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vadgazdálkodás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 047

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nemzeti Erdőprogram

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Erdőfelújítás

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 077

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-7 369

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejlesztési típusú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-62 387

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Uniós programok árfolyam-különbözete

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-181 628

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyéb EU által nem térített kiadások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-90 214

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 416

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Rendőrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 652

 

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

160 000

 

 

18

 

 

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 406 975

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

293 650

 

 

3

 

 

 

 

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-859 489

 

 

5

 

 

 

 

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

846 100

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakképzési Centrumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-794 808

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-119 183

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kárrendezési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Járadék kifizetés

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-173 364

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 954

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 759

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Munkavédelmi célú támogatás

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 788

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Turisztikai feladatok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 936

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-49 644

 

XVI.

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

871 500

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 185 064

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-598 541

 

 

8

 

 

 

 

 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-346 395

 

 

16

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 000

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-18 620

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

A közösségi közlekedés összehangolása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 198

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Útdíj rendszerek működtetése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 398

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Belvízi hajózási alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-100

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közúti közlekedéssel öszefüggő környezetvédelmi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-89

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

459 214

 

 

 

36

 

 

 

 

 

PPP-programok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Autópálya rendelkezésre állási díj

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 253

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása (volt ÉMI Nonprofit Kft. támogatása)

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-49

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kormányzati szakpolitikai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-51

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Állami többletfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 739

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesültek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-866

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-19

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

Rákosmenti multifunkcionális csarnok

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 000

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-310 995

 

 

 

48

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

250 000

 

 

 

52

 

 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 000 000

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Külképviseletek igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 575 200

 

XIX.

 

 

 

 

 

Uniós Fejlesztések

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-661 600

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

911 819

 

 

14

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

300 000

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-770 000

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

461 600

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Közművelődési szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-85 945

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 945

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 537

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 825

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-26 731

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-89 726

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-18 000

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Szabadidősport támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 000

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

37 504

 

 

 

52

 

 

 

 

 

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6

 

 

 

55

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 894

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Hittanoktatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-40

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-52 031

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-347 679

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 558

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7 507

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

369 570

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 902

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-880

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támodatások államháztartáson belülről

50 927

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 326

 

 

 

60

 

 

 

 

 

Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-202

 

 

 

62

 

 

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 976

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támodatások államháztartáson belülről

6 110

 

XXXIV.

 

 

 

 

 

Magyar Művészeti Akadémia

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

MMA Titkársága

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

MMA Titkárság Igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40 957

 

 

 

2

 

 

 

 

 

MMA köztestületi feladatok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-305

 

 

3

 

 

 

 

 

 

MMA Kutatóintézet

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-138

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3

 

 

4

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Magyar Művészetek Háza programok

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-300

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Pályázati alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-811

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-39 400

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

33 117

 

LXXII.

 

 

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi hivatali szerv

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támodatások államháztartáson belülről

207 700

1

A 2–3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás