• Tartalom

2016. évi CXLIII. törvény

2016. évi CXLIII. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2017.04.02.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1–3. §2

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

4–16. §3

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

17. §4

4. A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

18–26. §5

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

27–44. §6

45. § A Vet.

1–6.7

7.8

8–15.9

16.10

17.11

18.12

lép.

46. §13

6. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

47. §14

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

48–68. §15

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

69–76. §16

77. §17

78–84. §18

9. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

85. § Nem lép hatályba a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 169. §-a.

10. Záró rendelkezések

86. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 1–26. §, a 45. § 16. és 17. pontja, valamint a 69–76. és 78–84. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 45. § 7. pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 77. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény

a) 2. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 4. § (1) bekezdése és a 15. § a) pontja az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 76. és 78. pontjának és az 5. cikk a) pontjának

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 14. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 74. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–16. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18-26. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 27–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

7

A 45. § 1–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

8

A 45. § 7. pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 45. § 8–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

10

A 45. § 16. pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 45. § 17. pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 45. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

13

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

14

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

15

A 48–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdésea alapján hatályát vesztette.

16

A 69–76. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 77. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 78–84. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére