• Tartalom

2016. évi CXLV. törvény

2016. évi CXLV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2023.04.22.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1–6. §2

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

7–15. §3

16. § Hatályát veszti az Mvt. 87. § 1/B. és 1/C. pontja.

3. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

17–28. §4

29. §5

a)–f)6

g)7

4. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

30–33. §8

5. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

34–39. §9

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

40–41. §10

7. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

42. §11

8. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 29. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(3) A 16. § 2023. április 22-én lép hatályba.

44. § A 12. § az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

1–5. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez12

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2023. április 23. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 17–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 29. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 29. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére