• Tartalom
Oldalmenü

15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről1

2016.04.28.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,05%.

2. § (1) Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 18/2016. (V. 24.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. május 25. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) alapján hatályát vesztette.