• Tartalom

15/2016. (V. 27.) NFM rendelet

15/2016. (V. 27.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról1

2016.05.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 16. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (V. 27.) NFM rendelethez

1.     Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:16 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kezelő szerv)

 

(348251)

KKK

2.     Az NFM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcímcsop.
név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„53

343906

 

 

Diósgyőri Stadion fejlesztésének
támogatása

Az előirányzat finanszírozza a diósgyőri DVTK Stadion fejlesztésével, valamint a miskolci MVSC Sporttelep fejlesztésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat biztosítja az előirányzat kezelésével kapcsolatban az NFM igazgatásánál felmerülő feladatok és a projekt megvalósításához kapcsolódóan a minisztérium által szükség esetén kötendő szakértői szerződések fedezetét, amelyeknek az összege mindösszesen legfeljebb az előirányzat 2 ezreléke lehet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az NFM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és Kincstári díjakra.

Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.,
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
NSK,
NFM Igazgatás, Kincstár

Egyedi döntéssel, a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg folyósítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel – időarányosan
vagy teljesítésarányosan
előirányzat-
átcsoportosítás útján

beszedési megbízás
– ”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére