• Tartalom

15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet

15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történő végrehajtásáról

2016.06.07.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4–7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Nemzeti Örökség Intézeténél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. §-ához]

2. § Az 1. mellékletben meghatározott munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelező.

[A Kjt. 22. §-ához]

3. § A gyakornoki idő számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott I. munkaköri csoport szerinti munkakör.

[A Kjt. 23. §-ához]

4. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül

a) a főigazgató,

b) a főigazgató-helyettes, és

c) a gazdasági igazgató.

(2) Vezetői beosztásnak minősül

a) az igazgató,

b) az igazgatóhelyettes,

c) az osztályvezető,

d) a titkárságvezető, és

e) a részlegvezető.

5. § A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a magasabb vezető legalább hároméves szakmai és vezetői tapasztalattal, valamint

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezzen.

6. § A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.

7. § (1) A magasabb vezetői, valamint a vezetői feladat ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően újabb sikeres pályázat esetén a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 61. §-ához]

8. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

9. § A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben főkönyvelői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt vagy oklevelet.

[A Kjt. 70. §-ához]

10. § A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői pótlék illeti meg.

[A Kjt. 75. §-ához]

11. § A munkaköre alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg, amelynek mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

 

A

B

1.

Munkakörök

Fizetési osztályok

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3.

I. Munkaköri csoport

4.

múzeumvezető

*

*

*

*

*

5.

referens (szakterülettel)

*

*

*

*

*

6.

rendezvényszervező

*

*

*

*

7.

szakértő (szakterülettel)

*

*

*

*

8.

szakreferens (szakterülettel)

*

*

*

*

*

9.

szaktanácsadó (szakterülettel)

*

*

*

*

10.

tanácsadó

*

*

*

*

11.

tartalomelőállító (látogatóközpont)

*

*

*

*

*

12.

II. Munkaköri csoport

13.

adminisztrátor

*

*

*

14.

asszisztens (szakterülettel)

*

*

*

*

15.

belső ellenőr

*

*

*

*

16.

biztonságvédelmi munkatárs

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

17.

főkönyvelő

*

*

*

*

18.

gépjárművezető

*

*

*

19.

honlapszerkesztő

*

*

*

*

*

20.

humánpolitikai munkatárs

*

*

*

*

*

21.

idegenvezető

*

*

*

*

*

22.

illetményszámfejtő

*

*

*

23.

informatikai rendszereket kezelő munkatárs

*

*

*

*

*

24.

jogász

*

*

*

25.

kerttervező

*

*

*

*

26.

könyvelő

*

*

*

*

27.

leltáros

*

*

*

*

28.

múzeumi munkatárs

*

*

*

*

*

29.

pénztáros

*

*

*

*

30.

pénzügyi munkatárs

*

*

*

*

31.

rendszerszervező

*

*

*

*

32.

számviteli munkatárs

*

*

*

*

33.

telefonos ügyfélszolgálati munkatárs

*

*

*

*

34.

titkársági munkatárs

*

*

*

*

35.

tudományos munkatárs

*

*

*

*

*

36.

tűzvédelmi és munkavédelmi felelős

*

*

*

*

37.

ügyvitelszervező

*

*

*

38.

III. Munkaköri csoport

39.

adatrögzítő

*

*

*

40.

asztalos

*

*

*

41.

betanított segédmunkás

*

*

42.

festő

*

*

*

43.

helyszíni egyeztető

*

*

*

44.

hivatalsegéd

*

*

45.

irattáros segéd

*

*

*

*

46.

kézbesítő

*

*

47.

lakatos

*

*

*

48.

parkgondozó

*

*

*

*

49.

takarító

*

*

50.

ügyviteli alkalmazott

*

*

*

51.

villanyszerelő

*

*

*

52.

víz-, gáz-, fűtésszerelő

*

*

*

2. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

A

B

C

1.

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap
%-ában

2.

I.

Magasabb vezetői megbízás

3.

1.

főigazgató

400%

4.

2.

főigazgató-helyettes

300%

5.

3.

gazdasági igazgató

300%

6.

 

 

 

7.

II.

Vezetői megbízás

 

8.

1.

igazgató

250%

9.

2.

igazgatóhelyettes

200%

10.

3.

osztályvezető

175%

11.

4.

titkárságvezető

125%

12.

5.

részlegvezető

125%

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére