• Tartalom

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról1

2018.11.23.

A Kormány

1.2 felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy biztosítsanak a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott közútfejlesztési projektek (a továbbiakban: projektek) megvalósítása érdekében 2 611 369 millió forint költségvetési forrást az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy a projektek megvalósításáról a 2. melléklet szerint ütemezésnek megfelelően gondoskodjanak,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2. mellékletben foglalt ütemezés szerint

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére annak jogszabályi feltételei megteremtésére, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 1. és 4. prioritása vonatkozásában a többletkötelezettség-vállalás szintje meghaladhassa az adott prioritás teljes keretének 10%-át,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére annak érdekében, hogy 2018. január 1-jétől – a vonatkozó jogszabályok szükséges mértékű módosítása útján – lehetőség nyíljon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben a közszféra kedvezményezett által a szállító részére kötelezően biztosítandó szállítói előleg mértékének a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50%-áról 10%-ára történő csökkentésére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. december 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett minisztereket bevonva tekintse át a projektek gördülékeny megvalósításának jogi akadályait és nyújtson be javaslatot a Kormány részére a projektek 2. mellékletben meghatározott ütemezés szerinti megvalósításához szükséges jogi feltételek biztosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2016. november 30.

6.3 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata (a továbbiakban: Előirányzat) terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2023. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 402 492 millió forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 230 469 millió forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 142 465 millió forint,

d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 70 444 millió forint,

e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 200 millió forint,

7.4 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 6. pontban meghatározott éven túli előirányzati korlátok és az 1. mellékletben foglalt források figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződéseket módosítsa,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

8.5 az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a 6. pont szerinti éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, összesen legfeljebb 1 421 043 millió forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a már megkötött támogatási szerződést ennek megfelelően módosítsa,

9.6 felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2018–2022. években az 1. melléklet szerinti források Előirányzaton való rendelkezésre állásáról gondoskodjon, azzal, hogy a 2. mellékletben foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 40. valamint 55–56. sorában szereplő projektek tekintetében a 2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot 330 millió forintnak az Előirányzat javára történő átcsoportosítására a Modern Városok Program végrehajtására rendelkezésre álló előirányzatok terhére.

Felelős: a 2018. év tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter, a 2019–2022. évek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. év tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a 2019–2022. évek tekintetében a központi költségvetés tervezése során

1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz7

Magyarország rövid és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

 

A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege
(bruttó, millió forint)

2.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

3.

IKOP 1. prioritása

167 913

220 474

111 071

112 029

80 876

29 390

11 551

0

733 304

4.

IKOP 4. prioritása

77 690

76 976

64 872

77 246

44 108

34 213

6 960

0

382 065

5.

Európai Hálózat- finanszírozási Eszköz

5 675

27 130

26 370

10 073

0

0

0

0

69 248

6.

Magyarország központi költség- vetése (hazai forrás)

98 383

214 597

267 702

402 492

230 469

142 465

70 444

200

1 426 752

7.

Összesen

349 661

539 177

470 015

601 840

355 453

206 068

88 955

200

 

8.

Mindösszesen

2 611 369

2. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz8

1. IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A

B

C

1.

A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete

A megvalósítás tervezett befejezése

2.

8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása – szakaszolt projekt

2014. III. negyedév

2019. IV. negyedév

3.

M86 Csorna–Hegyfalu szakasz megvalósítása – szakaszolt projekt

2013. III. negyedév

2019. II. negyedév

4.

8. sz. főút Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő megvalósítása – szakaszolt projekt

2013. IV. negyedév

2016. III. negyedév

5.

M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása – szakaszolt projekt

2015. II. negyedév

2017. III. negyedév

6.

M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt

2016. I. negyedév

2018. IV. negyedév

7.

Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás – szakaszolt projekt

2015. II. negyedév

2018. III. negyedév

8.

M30 autóút Tornyosnémeti – országhatár közötti szakasz megvalósítása

2016. II. negyedév

2017. IV. negyedév

9.

M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz, és a 481. sz főút megvalósítása

2016. II. negyedév

2018. I. negyedév

10.

M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása

2016. II. negyedév

2018. IV. negyedév

11.

M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás megvalósítása

2016. II. negyedév

2017. IV. negyedév

12.

M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása Berettyóújfalu – 47. sz. főút
(2+550–5+500)

2016. IV. negyedév

2020. I. negyedév

13.

M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár közötti szakasz megvalósítása 47. sz. főút – Nagykereki oh.
(5+500–32+038)

2017. II. negyedév

2019. IV. negyedév

14.

55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár közötti szakaszán

2016. IV. negyedév

2018. II. negyedév

15.

M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest–Vác

2017. I. negyedév

2019. IV. negyedév

16.

M0 autóút Déli szektor fejlesztése rekonstrukciója (I. ütem)

2018. I. negyedév

2022. II. negyedév

17.

8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása

2016. III. negyedév

2018. I. negyedév

18.

62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása

2016. IV. negyedév

2018. II. negyedév

19.

Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es autópálya átkötés, 2101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése

2017. III. negyedév

2019. II. negyedév

20.

M7–710 sz. főút csomópont, 710 sz. főút bekötéssel projekt megvalósítása

2017. III. negyedév

2019. IV. negyedév

21.

M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása

2018. I. negyedév

2022. I. negyedév

22.

M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal

2018. III. negyedév

2021. III. negyedév

23.

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz előkészítése

2016. II. negyedév

2018. IV. negyedév

24.

M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése

2018. I. negyedév

2020. IV. negyedév

25.

M0 autóút Északi szektor, 11.–10. sz. főutak közötti szakasz előkészítése (tervezés)

2015. III. negyedév

2020. IV. negyedév

26.

M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút – M1 autópálya közötti szakasz előkészítése

2018. I. negyedév

2020. II. negyedév

27.

86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2021. I. negyedév

28.

M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése

2017. II. negyedév

2019. II. negyedév

2. IKOP 4. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

 

A

B

C

1.

A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete

A megvalósítás tervezett befejezése

2.

Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Heves I. Nógrád II.–III. szakasz megvalósítása

2016. II. negyedév

2018. II. negyedév

3.

Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz megvalósítása

2017. II. negyedév

2019. II. negyedév

4.

Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád V. szakasz megvalósítása

2017. II. negyedév

2019. II. negyedév

5.

Kaposvár megközelítése 67. sz. főút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakasz fejlesztése

2017. II. negyedév

2019. III. negyedév

6.

Eger megközelítés 2502. j út átkötés és 252. sz. út projekt megvalósítása

2017. II. negyedév

2018. III. negyedév

7.

47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása

2016. IV. negyedév

2018. II. negyedév

8.

48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése

2017. IV. negyedév

2020. IV. negyedév

9.

Eger megközelítése, M25 autóút Északi ütem megvalósítása

2017. II. negyedév

2018. IV. negyedév

10.

83. sz. főút Győr bevezető 2×2 sáv főúti kialakítással projekt megvalósítása

2017. III. negyedév

2018. II. negyedév

11.

Eger megközelítés M25 Déli ütem megvalósítása

2018. I. negyedév

2020. III. negyedév

12.

Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz fejlesztése

2018. I. negyedév

2020. I. negyedév

13.

83. sz. út 2×2 sávos főúti kialakítása

2018. II. negyedév

2022. II. negyedév

14.

Kaposvár megközelítése: 67. sz. főút Látrány elkerülő szakasz fejlesztése

2019. III. negyedév

2021. III. negyedév

3. Európai Hálózatfejlesztési Eszköz terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

 

A

B

C

1.

A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete

A megvalósítás tervezetet befejezése

2.

Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom–Révkomárom között

2017. III. negyedév

2020. I. negyedév

3.

M70 Letenye–Tornyiszentmiklós országhatár közötti szakasz bővítése

2017. III. negyedév

2019. IV. negyedév

4.

M15 M1–Rajka országhatár közötti szakasz bővítése

2017. III. negyedév

2020. I. negyedév

4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

 

A

B

C

1.

A tervezett projekt megnevezése

A megvalósítás tervezett kezdete

A megvalósítás tervezett befejezése

2.

Zalalövő elkerülő – szakaszolt projekt megvalósítása

2013. IV. negyedév

2016. III. negyedév

3.

Sopron megközelítése
M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása

2016. II. negyedév

2018. II. negyedév

4.

471. sz. főút Hajdúsámson – megyehatár projekt megvalósítása

2016. I. negyedév

2018. IV. negyedév

5.

813. sz. főút II. ütem Győr ipartelepi út déli csomópont megvalósítása

2016. I. negyedév

2016. IV. negyedév

6.

4451. sz. Nagylak elkerülő út építése

2016. II. negyedév

2019. I. negyedév

7.

Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. j. országos közút felújítása

2016. I. negyedév

2016. IV. negyedév

8.

Békéscsaba megközelítése M44 Tiszakürt–Kondoros

2016. IV. negyedév

2019. III. negyedév

9.

Szolnok megközelítése M4 M0–Cegléd közötti szakasz

2016. IV. negyedév

2019. IV. negyedév

10.

471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő projekt megvalósítása

2016. IV. negyedév

2018. II. negyedév

11.

813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút – 14. sz. főút projekt megvalósítása

2016. IV. negyedév

2018. II. negyedév

12.

4149 j. Kisvárda nyugati összekötő út projekt megvalósítása

2017. I. negyedév

2017. III. negyedév

13.

445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút között) projekt megvalósítása

2016. III. negyedév

2018. IV. negyedév

14.

Kisvárda déli tehermentesítő út 4. sz. főút és a 4108 j. összekötő út között

2017. II. negyedév

2018. I. negyedév

15.

Fürjesi út (M44–4432 közötti összekötő út, Békéscsaba) projekt megvalósítása

2018. III. negyedév

2020. IV. negyedév

16.

Békéscsaba megközelítése M44 Kondoros–Békéscsaba

2017. IV. negyedév

2021. II. negyedév

17.

471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson projekt megvalósítása

2017. IV. negyedév

2019. III. negyedév

18.

8518 j. út átépítése a fertődi Esterházy-kastély körül

2017. IV. negyedév

2018. IV. negyedév

19.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 36. sz. és 38. sz. utak között projekt megvalósítása

2018. I. negyedév

2020. I. negyedév

20.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 38. sz. és 3822. j utak között projekt megvalósítása

2018. I. negyedév

2020. I. negyedév

21.

Békéscsaba megközelítése M44 Szentkirály–Tiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába

2018. III. negyedév

2022. II. negyedév

22.

Sopron megközelítése M85 Csorna II. – Sopron-kelet szakasz

2018. I. negyedév

2020. IV. negyedév

23.

Sopron megközelítése M85 Sopron-kelet – Fertőrákos csomópontszakasz

2018. I. negyedév

2020. IV. negyedév

24.

Szolnok megközelítése M4 Cegléd–Abony közötti szakasz

2019. I. negyedév

2021. II. negyedév

25.

Szolnok megközelítése M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével

2018. II. negyedév

2020. IV. negyedév

26.

Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont – Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron ÉNy-i elkerülő úttal

2018. III. negyedév

2022. I. negyedév

27.

Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Keszthely–Fenékpuszta–Balatonszentgyörgy–M7 közötti szakasz gyorsúttá fejlesztése

2017. IV. negyedév

2021. IV. negyedév

28.

Esztergom megközelítése 102. sz. út Esztergom–M1 közötti szakasz fejlesztése

2020. I. negyedév

2022. IV. negyedév

29.

Kalocsa–Paks Duna-híd megvalósítása

2019. IV. negyedév

2022. II. negyedév

30.

Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Zalaegerszeg– Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúttá történő fejlesztése

2017. IV. negyedév

2022. IV. negyedév

31.

Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (város északi területei elkerülő és feltáró útjainak, stadion közúti megközelítésének megvalósítása)

2017. IV. negyedév

2018. IV. negyedév

32.

Új Duna híd (előkészítés)

2017. II. negyedév

2019. I. negyedév

33.

23. és 25. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2020. I. negyedév

34.

M60 Pécs–Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése – MT, KHT készítése

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

35.

471. sz. főút Debrecen belterület (1+000–2+850 kmsz.) – építési engedély megszerzése (471.04)

2015. III. negyedév

2016. III. negyedév

36.

Nagykanizsa délkeleti elkerülő – Tanulmány terv, EVD

2016. I. negyedév

2016. III. negyedév

37.

M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út megvalósítása

2017. IV. negyedév

2019. IV. negyedév

38.

M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M34 gyf út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) közötti 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítésének előkészítése

2017. IV. negyedév

2021. II. negyedév

39.

Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó
Y híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz megvalósításának előkészítése

2018. I. negyedév

2019. I. negyedév

40.

52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése

2018. I. negyedév

2019. II. negyedév

41.

Szeged–Debrecen közötti szakasz 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése

2018. I. negyedév

2022. IV. negyedév

42.

M8 nyomvonalán M7 Dunaújváros és Dunavecse–Kecskemét közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2022. IV. negyedév

43.

M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2022. IV. negyedév

44.

54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítés megvalósítása

2018. II. negyedév

2020. II. negyedév

45.

Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti szakasz 2×2 sávos fejlesztés megvalósítása

2018. II. negyedév

2019. III. negyedév

46.

53–54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése

2018. I. negyedév

2020. IV. negyedév

47.

M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Győr között projekt előkészítése

2018. I. negyedév

2020. IV. negyedév

48.

M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz akadálymentesítés előkészítése

2017. III. negyedév

2018. IV. negyedév

49.

Mohácsi Duna-híd előkészítése

2018. I. negyedév

2020. II. negyedév

50.

21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2021. IV. negyedév

51.

Kiskörei Tisza-híd felújításának előkészítése

2017. II. negyedév

2017. IV. negyedév

52.

Lónyai új Tisza-híd előkészítése

2018. I. negyedév

2021. IV. negyedév

53.

Győr, keleti elkerülő – országhatár közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2021. IV. negyedév

54.

441. sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

20121. IV. negyedév

55.

8. számú főút és a 82. számú főút összeköttetésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése

2018. I. negyedév

2019. IV. negyedév

56.

87–89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2020. III. negyedév

57.

Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév

2020. III. negyedév

58.

M25 autóút maklári csomópont és összekötő út megvalósítása

2018. I. negyedév

2020. III. negyedév

59.

Páty település M1 autópálya csomópont közötti összekötő út létesítésének előkészítése

2018. II. negyedév

2019. II. negyedév

60.

Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése

2018. I. negyedév

2019. IV. negyedév

61.

Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése

2018. II. negyedév

2019. II. negyedév

62.

Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése (előkészítés)

2018. I. negyedév

2018. IV. negyedév

63.

M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítése

2018. III. negyedév

2022. I. negyedév

64.

M3–M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztése

2018. II. negyedév

2020. III. negyedév

65.

Baja, Jelky tér 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megvalósítása

2018. IV. negyedév

2020. IV. negyedév

66.

Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. számú főút és 86. számú főút közötti szakasz megvalósításának előkészítése, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont megvalósításának előkészítése

2018. II. negyedév

2019. III. negyedév

67.

M35 autópálya új, Debrecen-Józsa csomópont építése, valamint M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút csomópont átépítése

2019. II. negyedév

2021. IV. negyedév

68.

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, a 33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű összekötő út között, kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között, valamint a 33. sz. főút csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és a 35. sz. főút között

2019. II. negyedév

2022. IV. negyedév

1

A határozatot az 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat 1. pont 1.6. alpontja visszavonta 2019. április 5. napjával.

2

Az 1. pont az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 9. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. pontot az 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be, szövege az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

4

A 7. pontot az 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be, szövege az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

5

A 8. pontot az 1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be, szövege az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 6. pontjával megállapított szöveg.

6

A 9. pontot az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat 5. pontja iktatta be.

7

Az 1. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított, az 1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat 9. pontja, az 1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat 6. pontja, az 1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat 6. pontja, az 1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat 6. pontja, az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére