• Tartalom
Oldalmenü

1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről

2017.12.29.

A Kormány a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvényben (a továbbiakban: Normafa tv.) foglalt célok megvalósítása érdekében

1. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 20. A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása címmel történő kiegészítését;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Normafa tv.-ben és a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 6. pontjában meghatározott célok megvalósításával összefüggésben a közösségi közlekedés fejlesztéséhez, a Normafa Park megvalósításához és működéséhez, az Eötvös út új nyomvonalának kialakításához és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakításához szükséges, állami, illetve önkormányzati vagyonba nem tartozó ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, valamint a Normafa tv.-ben meghatározott célok megvalósításával összefüggésben felmerülő, jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése céljának 2016. évi megvalósítása érdekében, továbbá a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található egykori Fácán Vendéglő épületének felújítására összesen 950,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 20. A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtson 950,0 millió forint támogatást Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, valamint a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. október 15.

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti támogatási szerződés megkötését követően folyósítsa a 2. pont szerinti támogatást az Önkormányzata számára;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a támogatási szerződés 3. pont szerinti megkötését követően azonnal

5.1 felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon

a) a Budapest XII. kerület Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakítása céljára a 2018. évben 1 539 500 000 forint,

b) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „Hild-villa” felújításával és a hozzá kapcsolódó telek környezetrendezéssel kapcsolatos előkészítési, tervezési munkálatokra a 2018. évben 60 000 000 forint,

c) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található „Hild-villa” felújítására és a hozzá kapcsolódó telek környezetrendezésére a 2018. évben 550 000 000 forint, a 2019. évben 1 600 000 000 forint,

d) a Budapest XII. kerület 10525/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található egykori Fácán Vendéglő épületének felújítására a 2018. évben 950 000 000 forint, illetve az iskolai funkcióhoz szükséges bővítéshez, továbbá a katonai oktatóépület bontására a 2018. évben 1 170 000 000 forint,

e) a Budapest XII. kerület 10760/3 helyrajzi számon nyilvántartott, egykori lóvasút-végállomás épületének műemléki felújítását és funkcióbővítő hasznosítását célzó beruházás céljára a 2017. évben legfeljebb 622 300 000 forint

forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben az Önkormányzat számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2017. évi források, illetve az a), b) és d) pontok szerinti 2018. évi források tekintetében a felmerülés ütemében,

a c) pont szerinti 2018. évi források tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése keretében,

a 2019. évi források tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezésekor

6. felhívja

a) a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a Budapest XII. kerület, Eötvös út 59. szám alatt található, a Budapest XII. kerület 10497/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) állami tulajdonba kerüléséről a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeleszállítása útján,

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az Ingatlan Önkormányzat részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról, azzal, hogy az Ingatlan bérleti jogviszonyokkal terhelten kerül az Önkormányzat vagyonkezelésébe.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont végrehajtását követően azonnal

1. melléklet az 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

950,0

 

 

 

018450

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950,0

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 5. pont a 2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.