• Tartalom

2016. évi XVI. törvény

2016. évi XVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról1

2016.04.12.

1. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) a következő 105/A. §-sal egészül ki:

105/A. § (1) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló 2016. évi XVI. törvénnyel módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az Are. tv. 104/A. § (1) bekezdésében a „2016. március 1. napjáig,” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30. napjáig,” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Are. tv. 104/A. § (2) bekezdése.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. április 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére