• Tartalom

2016. évi CLX. törvény

2016. évi CLX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.01.

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. § A Kbt. 40. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani.”

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. § (1)47

(2)48

47. §49

48. §50

49. §51

50. § (1)52

(2)53

51. §54

2. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

52. §55

3. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

53. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 127. §-a.

4. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E törvény 11. §-a és 12. §-a 2017. február 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 4. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 46. § (2) bekezdése 2017. december 31-én lép hatályba.

55. § E törvény 1–29. §-a, 39. §-a és 51. §-a

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 15. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 43. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 15–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére