• Tartalom

1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról

2016.11.08.

A Kormány

1. egyetértve veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével, támogatja és kiemelt célnak tekinti a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program megvalósítását;

2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoporttal történő kiegészítését,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 300,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport javára,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 2017. évi pilot projekt eredményeinek figyelembevételével gondoskodjon legfeljebb 1500,0 millió forint forrás biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás felhasználásáról évente jelentésben számoljon be a Kormánynak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: minden év január 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére