• Tartalom

1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

2016.11.08.

A Kormány

1. egyetért az Országos Széchényi Könyvtár informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése céljából kidolgozott informatikai fejlesztési tervvel, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján intézkedjen az informatikai terv megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti informatikai fejlesztési terv végrehajtása céljából gondoskodjon:

a) az üzemmenet folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges, azonnali beavatkozást igénylő feladatok ellátásának finanszírozása céljából – a 2016. évi költségvetés vonatkozásában – 100,0 millió forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 620,0 millió forint forrás biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

b) az azonnali beavatkozást nem igénylő, az 1. pontban meghatározott informatikai fejlesztési terv ütemezett végrehajtása érdekében a 2017. évi költségvetés vonatkozásában 225,0 millió forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 3430,0 millió forint biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során

c) az azonnali beavatkozást nem igénylő, az 1. pontban meghatározott informatikai fejlesztési terv ütemezett végrehajtása érdekében – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghatározott felhasználási ütemezéshez igazodva – a 2018. évi költségvetés vonatkozásában 420,0 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 2714,0 millió forint a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti informatikai fejlesztési terv végrehajtása eredményeként létrejövő informatikai rendszer – KIFÜ által történő – folyamatos működtetése, fenntartása érdekében gondoskodjon:

a) a létrejövő informatikai rendszer üzemeltetésének finanszírozása céljából a 2017. évi költségvetés vonatkozásában 750,0 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 359,8 millió forint biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. február 28.

b) a létrejövő informatikai rendszer üzemeltetésének finanszírozása céljából a 2018. évtől beépülő jelleggel 750,0 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 626,6 millió forint biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2018. évtől az évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban meghatározottak előrehaladásáról és végrehajtásáról első alkalommal 2017. november 30-ig, majd ezt követően 2019. június 30-ig.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: első alkalommal: 2017. november 30.

ezt követően: 2019. június 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére