• Tartalom

1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

2016.11.17.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjét – 2016. november 7-i fordulónappal – az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon

a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,

b) az azonosítás alatt álló kiadásoknak és bevételeknek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó megfelelő intézményi előirányzatokra, illetve azokon belül egységes rovatrend szerinti azonosításáról, besorolásáról;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő előirányzat átcsoportosítása érdekében az érintett felek közötti megállapodás elkészítéséről;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és ezzel egyidejűleg – a földművelésügyi miniszter adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetésének végrehajtásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím- csoport

Jogcím

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím- csoport

Jogcím

212087

11

19

00

00

00

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

12

05

00

00

00

2. melléklet az 1636/2016. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Megállapodással kezelt előirányzatok

ÁHT-T

Címrendi besorolás

Megnevezés

Felelős tárcák

Feje- zet

Cím

Alcím

Jog- cím- cso- port

Jog- cím

 

12

00

00

00

00

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

004240

12

01

00

00

00

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Földművelésügyi Minisztérium – Miniszterelnökség

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére