• Tartalom
Oldalmenü

1637/2016. (XI. 17.) Korm. határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról

2016.11.17.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2016. november 1-jei fordulónappal – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 17. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címre változtatja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal