• Tartalom

2016. évi CLXVI. törvény

2016. évi CLXVI. törvény

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–3. §2

4. §3

5–8. §4

9. § (1)5

(2)6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

14–15. §11

16–19. §12

20. §13

21. §14

22. § (1)15

(2)16

(3)17

23. § (1)18

(2)19

(3)20

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

24–32. §21

33. § (1)22

(2)23

34. § (1)24

(2)25

35–44. §26

45. §27

46. §28

47. §29

48–50. §30

3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

51. §31

4. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

52–53. §32

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

54. §33

6. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

55. §34

7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015. évi CXXXIII. törvény módosítása

56. § (1)35

(2) Nem lép hatályba az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 8. § (3) bekezdése.

8. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

57–59. §36

9. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása

60. § Nem lép hatályba az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 15. §-a.

10. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2016. évi LXVII. törvény módosítása

61. §37

62. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 166. §-a a „102/E. §-a” szövegrész helyett az „– az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvénnyel megállapított – 102/E. §-a” szöveggel lép hatályba.

63. § Nem lép hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 36. §-a és 50. §-a.

11. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

64. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 17. § (8) bekezdésének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 131/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „és az utcai szociális munka” szövegrész helyett az „ , az utcai szociális munka és a fejlesztő foglalkoztatás” szöveggel lép hatályba.

12. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) A 9. § (2) bekezdése, a 10. §, a 13. §, a 20. §, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, az 51. §, az 55. § és az 57–59. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. §, a 33. § (2) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése és a 45. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 23. § (3) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § (3) bekezdése a 2021: CXXIX. törvény 21. §-a alapján nem lép hatályba.

21

A 24–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 35–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 48–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére