• Tartalom

2016. évi CLXVII. törvény

2016. évi CLXVII. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról1

2017.07.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

3. §3

4–7. §4

8. §5

9–10. §6

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

11–21. §7

4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

22–26. §8

27. §9

28–31. §10

5. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

32. §11

6. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

33–39. §12

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

40. §13

8. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

41–43. §14

9. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása

44. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 25. §-ának a Gyvt. 44/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „– telephelyként működő –” szövegrész helyett az „– egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő –” szöveggel lép hatályba.

45. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 26. §-ának a Gyvt. 44/B. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „– telephelyként működő –” szövegrész helyett az „– egy szolgáltató székhelyeként, illetve telephelyeiként, egy vagy több épületben működő –” szöveggel lép hatályba.

10. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény módosítása

46. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 46. § 2016. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. és a 2. §, a 4–7. §, a 9–26. §, a 28–39. §, valamint a 41–43. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § és a 8. § 2017. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 27. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 76. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 22–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére