• Tartalom

2016. évi CLXVIII. törvény

2016. évi CLXVIII. törvény

az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2017.09.02.

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

1. §2

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

2. §3

3–7. §4

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

8–12. §5

13. §6

14–27. §7

28. §8

29–30. §9

31. §10

1.11

2–5.12

32. §13

a)14

b)–c)15

d)–g)16

4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

33. §17

5. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

34–35. §18

6. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

36–37. §19

7. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 34. § és a 35. § a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(3) A 3–7. §, a 13. §, a 29. §, a 30. §, a 31. § 1. pontja, a 32. § a) és d)–g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 2. § és a 28. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) Nem lép hatályba a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 43. § (5) és (12) bekezdése.

39. § Ez a törvény

a) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 77. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 31. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 31. § 2–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 32. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 32. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 32. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 32. § d)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére