• Tartalom
Oldalmenü

17/2016. (VIII. 2.) IM rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LVII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.08.03.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –,

a 2. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. és a 7. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban című 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

1. § A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban című 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „közszolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti” szöveg lép.

2. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

2. § Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 11. § (2) bekezdésében a „közszolgálati és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti” szöveg lép.

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

3. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a) 17. § (1) bekezdésében a „közszolgálati és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közalkalmazotti”,

b) 1. melléklet C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per) rész 7.9. pontjában a „közszolgálati és a közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közszolgálati, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati és a közalkalmazotti”

szöveg lép.

4. Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosítása

4. § Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

5. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

5. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

6. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló
2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

6. § A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában és 6. § (3) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

7. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

7. § Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és 5. § (3) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő vagy állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 4. napjával.