• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi CLXX. törvény

egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról1

2017.06.21.

1. Állami közparkok közfeladatok ellátása érdekében helyi önkormányzatok részére történő ingyenes átadása

1. § Az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdésében, valamint 38. cikk (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt közparkok fenntartása, mint közfeladat helyi önkormányzat részére történő átadásával egyidejűleg a közfeladat ellátását szolgáló és ahhoz szükséges állami tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni hányadok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) e törvény erejénél fogva ingyenesen, az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

2. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok az ingatlanok terheivel, és az azokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel együtt szerzik meg.

(2) Az 1. mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a helyi önkormányzat megkeresése alapján kell bejegyezni. A megkeresésben hivatkozni kell e törvény tulajdonjog átruházást, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére.

2. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

3–4. §2

3. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes egyházi tulajdonba adása

5. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület Árpád fejedelem út 108. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest III. kerület 17927 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam tulajdonában lévő 57/100 tulajdoni hányada ingyenesen – szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében – az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

6. § (1)3 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Tatabánya Semmelweis utca 2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Tatabánya belterület 2090/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan állam tulajdonában lévő 1/1 tulajdoni hányada ingyenesen – szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében – a Székesfehérvári Egyházmegye tulajdonába kerül, azzal a feltétellel, hogy a Székesfehérvári Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi CLXX. törvényhez

 

Helyi
Önkormányzat

Település

Helyrajzi szám

Művelési ág

Állami tulajdoni hányad

1.

Abaliget Község Önkormányzata

Abaliget

352

Kivett közpark

1/1

2.

Alibánfa Község Önkormányzata

Alibánfa

182/1

Kivett park

1/1

3.

Balatonszepezd Község Önkormányzata

Balatonszepezd

02/15

Kivett közpark

1/1

4.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba

12226/15

Kivett közpark

1/1

5.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Berettyóújfalu

991

Kivett közpark

1/1

6.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest IX. Kerület

38241/32

Kivett közpark

1/1

7.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest X. Kerület

41447

Kivett közpark

31698/41657

8.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Önkormányzat

Budapest XVIII. Kerület

150353/9

Kivett közpark

1/1

9.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen

5414

Kivett közpark

895/3455

10.

Döbrököz Község Önkormányzata

Döbrököz

1556

Kivett közpark

1/1

11.

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dunakeszi

5056/4

Kivett park

1/1

12.

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dunakeszi

5056/3

Kivett épület, park

1/1

13.

Kecskemét Megyei Jogú Város

Kecskemét

2385/22

Kivett közpark

1/1

14.

Kecskemét Megyei Jogú Város

Kecskemét

2385/23

Kivett közpark

1/1

15.

Kecskemét Megyei Jogú Város

Kecskemét

2996/7

Kivett udvar

1/1

16.

Makó Város Önkormányzata

Makó

176/4

Kivett közpark

1/1

17.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc

23375/12

Kivett közpark

1/1

18.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

0476/7

Kivett közpark

1/1

19.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

0476/8

Kivett közpark

1/1

20.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

10001/1

Kivett közpark

1/1

21.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

10001/2

Kivett közpark

1/1

22.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

10001/6

Kivett közpark

1/1

23.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

1500/15

Kivett közpark

1/1

24.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

1500/16

Kivett közpark

1/1

25.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

1500/19

Kivett közpark

1/1

26.

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros

2610

Kivett közpark

1/1

27.

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza

5908

Kivett közpark

1/1

28.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs

6154/3

Kivett parkerdő

1/1

29.

Siófok Város Önkormányzata

Siófok

7920/3

Kivett közpark

1/1

30.

Székkutas Község Önkormányzata

Székkutas

401/14

Kivett közpark

1/1

31.

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Szentlőrinc

073

Kivett közpark

1/1

32.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg

5531/2

Kivett közpark

1/1

33.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg

5533/1

Kivett közpark

1/1

34.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg

5532/2

Kivett közpark

1/1

35.

Zsennye Község Önkormányzata

Zsennye

075/1

Kivett közpark

1/1

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19.

2

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (1) bekezdése a 2017: LXXIV. törvény 6. §-a szerint módosított szöveg.