• Tartalom

1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről

2016.12.05.

A Kormány egyetért azzal, hogy az államigazgatásban alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyaiban fokozottabban kell érvényre juttatni Magyarország Alaptörvényének értékeit, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre. A Kormány az államigazgatás személyzeti politikája értékelvűségének erősítése érdekében a következőket rendeli el:

1. A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény vonatkozásában

a) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga tananyagaiban az Alaptörvény értékeinek fokozottabb megjelenítéséről, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre, – a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga tananyagaival való összhang érdekében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával együttműködésben;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

b) felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv vonatkozásában gondoskodjon a rendfokozati vizsga tananyagában az Alaptörvény értékeinek megjelenítéséről, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. március 31.

c) felhívja a belügyminisztert, hogy az új belügyi vezetőképzési rendszerben a belügyi vezetői alapkompetenciák meghatározása, illetve a rendészeti vezetővé, valamint rendészeti mestervezetővé képzések során fokozottan jelenítse meg a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségeket;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar elnökénél kezdeményezze a Rendvédelmi Etikai Kódex felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az etikai magatartásformák tekintetében érvényesüljenek a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségek.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az a) és b) pontot érintően az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény vonatkozásában

a) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködve a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításával biztosítsa, hogy a kormánytisztviselők, a köztisztviselők, az állami tisztviselők továbbképzési időszakonként kötelesek legyenek részt venni az Alaptörvény értékeit bemutató továbbképzési programban;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. december 31.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával tekintse át a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2017. március 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökénél kezdeményezze a Kormánytisztviselői Etikai Kódex soros felülvizsgálatakor annak ismételt figyelembevételét, hogy az etikai magatartásformák tekintetében maradéktalanul érvényesüljenek a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségek.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény vonatkozásában felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga tananyagával való összhang érdekében – a belügyminiszterrel együttműködve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával tekintse át a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, illetve a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tananyagfejlesztésével összhangban

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére