• Tartalom

2016. évi CLXXII. törvény

2016. évi CLXXII. törvény

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2017.09.02.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

4. §5

5–6. §6

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

12–16. §12

17. § Az Eütv.

a)–d)13

e)14

f)–g)15

lép.

18. §16

5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

19–21. §17

22. §18

23. §19

6. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

24. §20

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

25–32. §21

8. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

33. §22

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

34–38. §23

39. §24

40. §25

41–42. §26

43. §27

44. §28

45. § A Gyftv.

a)–c)29

d)30

e)31

lép.

46. §32

10. Egyéb rendelkezések

47. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 100. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

[(2) Hatályát veszti a Kttv.

a) 134. §]

ab) (1) bekezdés 13. pontjában az „egészségügyről szóló törvény szerinti” és a „és a központi nyugdíjbiztosítási szervnél” szövegrész,
ac) (3) bekezdésben az „egészségügyről szóló törvény szerinti” szövegrész,”

11. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. §, az 5. és 6. §, a 9. §, 11–16. §, a 17. § a)–d) pontja, a 17. § f)–g) pontja, a 18 §, a 22. §, a 25–32. §, a 34–38. §, a 40. §, a 43. §, 45. § a)–c) és e) pontja, 46. §, a 49. § valamint az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 19–21. §, a 23. §, a 39. §, a 44. § és a 45. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 7. § 2017. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

49. § A 30. § és az 1. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi CLXXII. törvényhez33

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 78. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § f)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 25–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 34–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 45. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 45. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 45. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére