• Tartalom

1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról

2016.12.15.

A Kormány

1. egyetért a Rudnay Sándor Alapítvány által megvalósítani kívánt háromcsoportos óvoda, ifjúsági szálláshely és alapítványi iroda megvalósítása érdekében a vagyonát képező Esztergom, Vadrózsa utca 12. szám alatti, 16128/4. helyrajzi számú ingatlan fejlesztésével;

2. az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 444,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Fejezeti stabilitási tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 1. Oktatási alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 1. Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog-
cím csop. szám

Jog-
cím szám

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás (+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352073

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti stabilitási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-444,5

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362073

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

444,5

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű


Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog-
cím csop. szám

Jog-
cím szám

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog-
cím csop.
név

Jog-
cím név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás (+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű


Millió forintban, egy tizedessel
6K82372_2

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog- cím csop. szám

Jog- cím szám

Kiemelt előir. szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jog-
cím csop.
név

Jog-
cím név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás (+/-)

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352073

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti stabilitási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-444,5

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362073

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

444,5

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv    1 példány

Állami Számvevőszék    1 példány

Magyar Államkincstár    1 példány

Nemzetgazdasági Minisztérium    2 példány

időarányos

teljesítményarányos

egyéb:     azonnal

444,5

 

 

 

 

444,5

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére