• Tartalom
Oldalmenü

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről1

2016.05.26.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 0,90%.

2. § (1) Ez a rendelet 2016. május 25-én lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 19/2020. (VI. 23.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2020. június 24. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.