• Tartalom

18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet

18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.01.23.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §3

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelethez

A. Regisztrációs díj

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

50 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

200 000 Ft

B. Éves nyilvántartási díj

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

1.

energetikai auditor

50 000 Ft

2.

energetikai auditáló szervezet

500 000 Ft

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2017. január 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére