• Tartalom
Oldalmenü

1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2016.12.23.

1. A Kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontjában előírt forrásbiztosítás érdekében

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban megállapított, 2015. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból 8 995 000 ezer forint felhasználását az 1. mellékletben foglaltak szerint,

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az a) alpontban felhasználásra engedélyezett összegből a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) alpontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a belügyminiszter a 2017. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím terhére legfeljebb 5702,3 millió forint keretösszeg erejéig több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatát terhelő a 2017. és a 2018. évre vonatkozóan kötelezettséget vállaljon a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 2. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára biztosított 109 000 ezer forintból 25 093 ezer forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett és a Határozat figyelembevételével – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport javára biztosított forrásból 19 738 475 forint a K3. Dologi kiadások, 1 473 761 525 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások, 91 500 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása előirányzat javára biztosított összesen 910 654 ezer forint az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra és elszámolásra:

a) 760 570 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok alcím, 2. Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoporton, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton 79 026 ezer forint, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton 681 544 ezer forint;

b) 125 000 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 6420 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1580 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 17 000 ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 100 000 ezer forint;

c) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 15 084 ezer forint,

d) 10 000 ezer forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. VERITAS Történetkutató Intézet cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 4000 ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1000 ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 5000 ezer forint

összegben.

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára biztosított összesen 129 144 ezer forintból 70 000 ezer forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 3. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára biztosított 400,0 millió forintból 250,0 millió forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 6. Családpolitikai Programok jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

8.1

9. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára biztosított 100,0 millió forint; a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 59. Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása jogcímcsoport javára biztosított 5000,0 millió forint; valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára biztosított 42,3 millió forint egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

1. melléklet az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok

 

 

 

ezer forintban

Megnevezés

Felhasználható
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok

VI. Bíróságok

1 868 621

X. Igazságügyi Minisztérium

19 351

XI. Miniszterelnökség

831 896

XII. Földművelésügyi Minisztérium

205 750

XIV. Belügyminisztérium

556 618

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

281 934

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 996 823

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

234 007

Összesen:

8 995 000

2. melléklet az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezer forintban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előirányzat szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-
csoport név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

VI.

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 956

 

3

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-47 500

 

 

5

 

 

 

 

 

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-46 851

 

 

6

 

 

 

 

 

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-114

 

 

16

 

 

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 770 200

X.

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Jogi segítségnyújtás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 351

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-58 234

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-37 676

 

2

 

 

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-109 241

 

7

 

 

 

 

 

Nemzeti Örökség Intézete

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-649

 

8

 

 

 

 

 

VERITAS Történetkutató Intézet

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-8 128

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-218 924

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-121 185

 

15

 

 

 

 

 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-62 177

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ifjúságpolitikai célok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 574

 

 

 

7

 

 

 

 

 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-421

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 066

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-349

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 056

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 856

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-513

 

 

 

23

 

 

 

 

 

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-6 750

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Civil Alap - pályázati program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Önkormányzatok átmeneti támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-84

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-35 021

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-7

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Építésügyi célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-84 313

 

 

 

37

 

 

 

 

 

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-15 854

 

 

 

38

 

 

 

 

 

Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 236

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-434

 

 

 

39

 

 

 

 

 

Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-45

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Örökségvédelmi feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1

 

 

 

43

 

 

 

 

 

Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-57

 

 

 

44

 

 

 

 

 

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-803

 

 

 

45

 

 

 

 

 

Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 912

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Határontúli műemlék-felújítási program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-28

 

 

 

55

 

 

 

 

 

Területrendezési feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-299

 

 

 

59

 

 

 

 

 

Közép-kelet európai regionális együttműködés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 000

 

 

 

66

 

 

 

 

 

Kormányablak program megvalósítása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

5

 

 

 

 

 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-10 000

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Uniós programok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Nemzeti Diverzifikációs Program

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-205 750

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 100

 

7

 

 

 

 

 

Rendőrség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-48 959

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-5 788

 

10

 

 

 

 

 

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-80

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-7 020

 

17

 

 

 

 

 

Vízügyi Igazgatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-903

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-17 500

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 107

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 793

 

 

2

 

 

 

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

9

 

 

 

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-138 185

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-68 183

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-42 522

 

 

19

 

 

 

 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 477

 

 

20

 

 

 

 

 

Belügyi Alapok

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Belső Biztonsági Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-100 000

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-100 000

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-80 332

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-10 876

 

16

 

 

 

 

 

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 986

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 755

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar találmányok külföldi bejelentése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-134

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kárrendezési célelőirányzat

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tőkésítésre kifizetés

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-31 572

 

 

 

9

 

 

 

 

 

ClusterCOOP program támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 717

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-17 274

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Decentralizált területfejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-32 881

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 744

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdasági Zöldítési Rendszer

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 920

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-30 000

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-676

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-24 304

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-620

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-39 141

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-308

 

2

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-21 026

 

 

4

 

 

 

 

 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-62 491

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-3 858

 

 

5

 

 

 

 

 

Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-53 370

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-31 897

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb oktatási intézmények

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-107

 

8

 

 

 

 

 

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-29

 

11

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 480

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-479

 

12

 

 

 

 

 

Művészeti intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-31 474

 

18

 

 

 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-986 931

 

19

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 384

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Kulturális beruházások

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 587

 

 

2

 

 

 

 

 

Normatív finanszírozás

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-38 031

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-895 000

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Köznevelési szerződések

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-101 262

 

 

3

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiválósági támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 595

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 927

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 899

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Erzsébet program támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-35

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-17

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Határon túli kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-162

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Határtalanul! program támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-22 773

 

 

8

 

 

 

 

 

Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-785

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 272

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-52

 

 

11

 

 

 

 

 

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Filmszakmai támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

12

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-662

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Közművelődési szakmai feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-61 472

 

 

13

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 995

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-12 678

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

14

 

 

 

 

 

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-15 916

 

 

15

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-949

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-6 975

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-888

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Családpolitikai célú pályázatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-3 207

 

 

17

 

 

 

 

 

Egyes szociális pénzbeli támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi Lakás Alap

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-651 622

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-8 037

 

 

 

7

 

 

 

 

 

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 076

 

 

18

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-16 101

 

 

19

 

 

 

 

 

Szociális célú humánszolgáltatások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 258 659

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-33 883

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-44

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-120 380

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-166

 

 

20

 

 

 

 

 

Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 672

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-196

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-11 160

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-315

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-524

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 037

 

 

23

 

 

 

 

 

Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 511

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Utánpótlás-nevelési feladatok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 817

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Fogyatékosok sportjának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-140

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1

 

 

 

29

 

 

 

 

 

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-20 125

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 082

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-15 695

 

 

25

 

 

 

 

 

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-2 123

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Óvodai férőhelybővítés pályázat

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-92 500

 

 

26

 

 

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-7

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális alapítványok, közalapítványok

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-19 890

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-326

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-648

 

 

30

 

 

 

 

 

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-4 080

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Magyar Írószövetség támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-339

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-417

 

 

 

27

 

 

 

 

 

Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-1 048

 

 

39

 

 

 

 

 

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-39 364

 

 

46

 

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-42 737

 

 

47

 

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-54 399

 

 

56

 

 

 

 

 

Nemzetiségi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-244

 

 

59

 

 

 

 

 

Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Roma kultúra támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-5 104

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-47 004

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Felzárkózás-politika koordinációja

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-34 830

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Roma ösztöndíj programok

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-61 370

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-13 154

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-92 420

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-35

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-129 054

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-12 498

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Bethelen Gábor Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

143 259

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 851 741

LXV.

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Eseti támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

143 259

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 851 741

 

4

 

 

 

 

 

Alapból nyújtott támogatások

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb támogatások

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

143 259

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 851 741

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás