• Tartalom

2016. évi CLXXXIII. törvény

2016. évi CLXXXIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról1

2016.12.29.

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)3

(2)4

3. §5

4. §6

5. § A Vet.

1–4.7

5.8

6–11.9

lép.

6. §10

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

7–10. §11

11. § A Get.

1–3.12

4.13

5–9.14

lép.

12. §15

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

13. §16

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, az 5. § 5. pontja és a 11. § 4. pontja 2016. december 28-án lép hatályba.

15. § A 13. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 20. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 80. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. § 6–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § 5–9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére