• Tartalom

1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

2016.12.24.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3–M34 gyf. út elválási csomópont) – Beregdaróc (országhatár) közötti szakasz 2×1 sávos autópályává fejleszthető út kiépítése kerüljön előkészítésre, valamint az előkészítési projekt a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete szerinti projektlistába kerüljön felvételre;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útján gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházás előkészítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás előkészítése érdekében a 2017–2020 közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő beruházásokra jóváhagyott keretösszeg részét képező – 5318,6 millió forint forrás biztosításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2017. évi források tekintetében a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során,

a 2018–2020. évi források tekintetében a központi költségvetések tervezése során

4–14.1

1. melléklet az 1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz2

1

A 4–14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére