• Tartalom

1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról1

2017.04.01.

1. A NATO Légiszállítást Kezelő Szervezet (NAMO) létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási képességgel kapcsolatos kormányzati döntésekről szóló 2109/2007. (VI. 15.) Korm. határozat módosítása

1.2

2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 27.) Korm. határozat módosítása

2–4.3

3. Az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása

5–6.4

4. A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat módosítása

7.5

5. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosítása

8.6

6. A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről szóló 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosítása

9.7

7. A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosítása

10.8

8. Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról szóló 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

11–12.9

9. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat módosítása

13.10

10. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosítása

14.11

11. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló
1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosítása

15. Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pont

a) 1.1.4. alpontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg,

b)12

lép.

12. A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosítása

16.13

13. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat módosítása

17–18.14

14. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat módosítása

19. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H6.) 8. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KKB eseti tagjai)

e) az országos tisztifőorvos vagy a képviseletében eljáró személy,”

20.15

15. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat módosítása

21–23.16

16. A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosítása

24.17

17. A TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról szóló 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

25.18

18. A Bor Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

26.19

19. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

27.20

20. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

28–30.21

21. Az Országos Erdő Tanácsról szóló 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

31.22

22. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

32–36.23

23. A külföldi oktatói mobilitásról szóló 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat módosítása

37.24

24. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosítása

38.25

25. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló
1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat módosítása

39.26

26. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról szóló 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosítása

40.27

27. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat módosítása

41. A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Melléklet

a)–c)28

d) 1331. pontjában az „Az Országos Tisztiorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

e)29

lép.

28. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosítása

42–43.30

29. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

44.31

30. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

45.32

31. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló
1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosítása

46.33

32. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosítása

47.34

33. Az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú („Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről szóló 1839/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

48.35

34. A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosítása

49.36

35. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosítása

50.37

36. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosítása

51–53.38

37. A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított
kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról szóló
1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosítása

54.39

38. A Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról szóló
1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat módosítása

55.40

39. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat módosítása

56.41

40. A Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat módosítása

57.42

41. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról szóló 1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat módosítása

58.43

42. A lengyelországi magyar kulturális évad 2016–2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról szóló 1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat módosítása

59.44

43. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló
1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat módosítása

60.45

44. A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása

61.46

45. A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról szóló 1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat módosítása

62.47

46. A „Vízi úti információs rendszer kiépítése” című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról szóló 1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosítása

63.48

47. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

64. A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: H12.) 1. melléklet 1. pont

a)–b)49

c) 1.55. alpontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet” szöveg,

d)50

lép.

65.51

48. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló,
2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

66.52

49. Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

67–68.53

50. A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról szóló 2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

69.54

51. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosítása

70.55

52. A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosítása

71.56

53. A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló
1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosítása

72.57

54. A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat módosítása

73.58

55. Az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosítása

74.59

56. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat módosítása

75.60

57. A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat módosítása

76–77.61

58. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

78.62

59. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosítása

79.63

60. Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat módosítása

80.64

61. A Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról szóló 1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat módosítása

81.65

62. A fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló 1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozat módosítása

82.66

63. Egyes Korm. határozatok visszavonása, illetve hatályon kívül helyezése

83–84.67

85. Ez a határozat – a 86. pontban foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

86. A 15. pont a) alpont, 19. pont, 41. pont d) alpont, 64. pont c) alpont 2017. április 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet az 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz68

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 1. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11–12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. pont b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17–18. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 20. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 21–23. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 27. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 28–30. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 31. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 32–36. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 37. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 38. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 39. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 40. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 41. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 41. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 42–43. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 44. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 45. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 46. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 47. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 48. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 49. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 50. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 51–53. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 54. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 55. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 56. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 57. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 58. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 59. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 60. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 61. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 62. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 63. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 64. pont a)–b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 64. pont d) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 65. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 66. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 67–68. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 69. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 70. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 71. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 72. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 73. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 74. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 75. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 76–77. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 78. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 79. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 80. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 81. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 82. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 83–84. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére