• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi CLXXXVI. törvény

a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról1

2017.01.05.

1. §2

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § E törvény 1. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. december 20. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 82. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.