• Tartalom

196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,

az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1)4

a)–b)5

c) 3/A. § (4) bekezdésében az „érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat 1–6. alpontjában meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust.” szövegrész helyébe az „érintett hulladék jellegét, típusát és a lerakás időpontját.”,

d)–e)6

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet h) pontjában a „típusonkénti besorolás a Ht. 5. melléklet 2. pontja alapján,” szövegrész.

4. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §7

5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. §8

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdés c) pontja és a 3. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdés a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (2) bekezdés d)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére