• Tartalom

2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet

2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 6., 7. és 10. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 5. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3. és 6–10. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosítása

1–8. §2

9. § (1)–(2)3

(3) Az R1. 20/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a rádiószolgálatonként negyedévente fizetendő frekvenciadíj összege a nettó 12 000 Ft-ot nem haladja meg, a frekvenciadíjról számlát évenként, legkésőbb a tárgyév első hónapjának utolsó napjáig kell kiállítani. Az éves frekvenciadíjat az engedély érvényességi idejének első és utolsó évében, valamint az engedély módosításakor, egy évnél rövidebb számlázási időszak esetén időarányosan kell megfizetni. Az év közben kifizetett frekvenciadíj-többletet a hatóság jóváírja a díjfizetésre kötelezett részére. Ha a módosítás eredményeként a díjfizetésre kötelezettnek nem keletkezik további fizetési kötelezettsége, a frekvenciadíj-többletet a hatóság visszautalja a díjfizetésre kötelezett részére.”

(4)4

10–12. §5

2. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása

13. §6

3. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.)
NMHH rendelet módosítása

14–19. §7

4. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosítása

20–21. §8

5. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosítása

22–32. §9

6. A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet módosítása

33. §10

7. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosítása

34. §11

8. A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosítása

35–38. §12

9. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 9. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

40. § Ez a rendelet

a) a 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008/411/EK határozat módosításáról szóló 2014. május 2-i 2014/276/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és

b) az 1452–1492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2015. május 8-i 2015/750 bizottsági (EU) végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

1–9. melléklet a 2/2016. (II. 26.) NMHH rendelethez13

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 35–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 1–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére