• Tartalom
Oldalmenü

200/2016. (VII. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.07.21.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontja.

2. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „–b)”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „–b)”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „–b)”,

d) 3. § (5) bekezdésében a „–b)

szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 22. napjával.