• Tartalom

206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2016.08.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (6) bekezdésében a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

4. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „ , a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

5. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontjában az „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek
1. Miniszterelnökség, kivéve Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletét
2. Miniszterelnöki Kabinetiroda
3. Belügyminisztérium
4. Emberi Erőforrások Minisztériuma
5. Földművelésügyi Minisztérium
6. Igazságügyi Minisztérium
7. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
8. Külgazdasági és Külügyminisztérium, kivéve a külképviseleteket
9. Nemzetgazdasági Minisztérium
10. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére