• Tartalom

21/2016. (VIII. 31.) BM utasítás

21/2016. (VIII. 31.) BM utasítás

egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról1

2016.09.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján kiadom a következő utasítást:

1. A közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról szóló
31/2001. (BK 12.) BM utasítás módosítása

1. § Hatályát veszti a közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról szóló 31/2001. (BK 12.) BM utasítás 1. számú mellékletében a „BM Nemzetközi Oktatási Központ” szövegrész.

2. A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága által üzemeltetett, pihenési célokat szolgáló intézmények igénybevételéről szóló 1/2005. (BK 1.) BM utasítás módosítása

2. § Hatályát veszti a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága által üzemeltetett, pihenési célokat szolgáló intézmények igénybevételéről szóló 1/2005. (BK 1.) BM utasítás 1. melléklet B) cím IV. pont 8. pont a) alpontja.

3. A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosítása

3. § (1) A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás [a továbbiakban: 6/2006. (BK 4.) BM utasítás]

a) 14. pont b) alpont nyitó szövegrészében a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (a továbbiakban: Főosztály)” szöveg,

b) 14. pont b) alpontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Tudományszervezési Osztály” szöveg,

c) 14. pont c) alpont nyitó szövegrészében a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság:” szövegrész helyébe a „Tudományszervezési Osztály” szöveg,

d) 16. pont nyitó szövegrészében a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg,

e) 20. pontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság vezetője” szövegrész helyébe a „Főosztály vezetője” szöveg, továbbá a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állományába” szövegrész helyébe a „Tudományszervezési Osztály állományába” szöveg,

f) 23. pontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Tudományszervezési Osztály” szöveg,

g) 45. pontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Tudományszervezési Osztály” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 6/2006. (BK 4.) BM utasítás 11. pont d) alpontja és a 28. pont d) alpontja.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosítása

4. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás

a) 1. melléklet 1. pontjában a „Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: BM NOK), a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságra”;

b) 1. melléklet 4. pont d) alpontjában az „a BM NOK, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,”

szövegrész.

5. A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosítása

5. § Hatályát veszti a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás 1. § f) és g) pontja.

6. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló
33/2011. (XII. 2.) BM utasítás módosítása

6. § (1) A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás [a továbbiakban: 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás]

a) 6. pontjában az „az oktatási intézmények” szövegrész helyébe az „a rendészeti szakközépiskolák” szöveg,

b) 12. pontjában az „Az oktatási intézmények” szövegrész helyébe az „A rendészeti szakközépiskolák” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás 1. pontjában az „és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban együtt: oktatási intézmények)” szövegrész.

7. A munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról szóló 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás módosítása

7. § Hatályát veszti a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról szóló 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás 1. pont b) alpontjában az „a Nemzetközi Oktatási Központnál, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságnál,” szövegrész.

8. A használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás

8. § Hatályát veszti a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló 32/2012. (VII. 19.) BM utasítás 1. §-ában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,” szövegrész.

9. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás módosítása

9. § Hatályát veszti a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 3. § b) pont bb) alpontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM” szövegrész.

10. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás módosítása

10. § Hatályát veszti a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás 7. mellékletének címében az „a Közszolgálati Személyfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ,” szövegrész.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrségek kezelésében lévő fegyverek hatósági nyilvántartásának rendjéről szóló
15/2013. (V. 24.) BM–KIM együttes utasítás módosítása

11. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az ezek által működtetett fegyveres biztonsági őrségek kezelésében lévő fegyverek hatósági nyilvántartásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 24.) BM–KIM együttes utasítás [a továbbiakban: 15/2013. (V. 24.) BM–KIM együttes utasítás] 3. § (2) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. a Nemzetközi Oktatási Központ,”

a) 3. § (2) bekezdés 10. pontjában az „Oktatási Központ,” szövegrész helyébe a „Szakmai Továbbképzési Osztály,” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés 11. pontjában a „Továbbképző és Módszertani” szövegrész helyébe az „Alparancsnoki Továbbképzési” szöveg

lép.

12. A belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás módosítása

12. § A belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás 7. § (3) bekezdésében a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója” szövegrész helyébe a „Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály vezetője” szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosítása

13. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás [a továbbiakban: 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás] 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

a) 2. pontjában a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF)” szövegrész helyébe a „Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (a továbbiakban: Főosztály)” szöveg,

b) 3., 8., 11., 13–16., 18. és 19., 23. és 24., 26., 28–30., 32., 34–36., 40–42., 57. és 58., 69. és 70., 74., 76. és 77., 91., 96. és 97., 101., 103., 105., 108–110., 113. pontjában a „KSZF” szövegrész helyébe a „Főosztály” szöveg,

c) 6. pontjában a „KSZF Továbbképzési Igazgatóság (a továbbiakban: Továbbképzési Igazgatóság) Programminősítési és Nyilvántartási Osztálya (a továbbiakban: Programminősítési és Nyilvántartási Osztály)” szövegrész helyébe a „Továbbképzési Osztály” szöveg, továbbá a „Továbbképzési Igazgatóság Továbbképzési Osztálya” szövegrész helyébe a „Továbbképzési Osztály Képzési Csoportja” szöveg,

d) 7., 10., 15. és 120. pontjában a „Továbbképzési Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Továbbképzési Osztály” szöveg,

e) 9., 28., 94. pontjában a „KSZF-et” szövegrész helyébe a „Főosztályt” szöveg,

f) 12. pont (2) bekezdés c) pontja 20., 37. és 39. pontjában a „KSZF” szövegrészek helyébe a „Főosztály” szöveg,

g) 25. pontjában a „KSZF” szövegrészek helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg,

h) 49. pontjában a „KSZF-nek” szövegrész helyébe a „Főosztálynak” szöveg,

i) 79. pontjában a „KSZF főigazgatója” szövegrész helyébe a „Főosztály vezetője” szöveg,

j) 88. pontjában a „KSZF-nek” szövegrész helyébe a „Főosztályhoz” szöveg,

k) 114. pontjában a „KSZF Továbbképzési Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Továbbképzési Osztály”, továbbá a „KSZF főigazgatójának” szövegrész helyébe a „Főosztály vezetőjének” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás

a) 5. pont b) alpontjában az „a KSZF, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ” szövegrész,

b) 117. pontja,

c) 119. pontja.

14. A Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás módosítása

14. § (1) A Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás [a továbbiakban: 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás] 1. melléklet 1. függelék II. fejezet CEPOL Vezető Testülete alcsoport alcímben a „BM NOK” szövegrész helyébe az „ORFK” szöveg lép.

a) 2. pont g) alpontja;

ba) a JAIEX-alcsoport,

bb) a Rendőri együttműködési alcsoport,

bc) a Belügyi Alapok alcsoport

alcímben a „BM NOK,” szövegrész;

c) 1. függelék II. fejezet CEPOL Vezető Testülete alcsoport tekintetében az „ORFK” szövegrész;

d) 1. függelék IV. fejezet 24. pontjában a „BM NOK,” szövegrész;

e) 1. függelék Rövidítések jegyzéke alcímében a „BM NOK – Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ” szövegrész.

15. A belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosítása

15. § Hatályát veszti a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás 9. melléklet I. pontjában a „Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ” és a „Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság” szövegrész.

16. A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló
29/2015. (X. 21.) BM utasítás módosítása

16. § Hatályát veszti a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás

17. Záró rendelkezések

Ez az utasítás 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2016. (VIII. 31.) BM utasításhoz

Az önértékelési területek, szempontok és az ellenőrzés forrásai

Önértékelés területei

Szempontok

Ellenőrzés forrásai

A vezetés szerepe

A vezetőség szerepe, tevékenysége

A Főosztály éves szakmai tevékenysége és elért eredményei

Az emberi erőforrások menedzselése

Humánerőforrás kapacitás a feladatok teljesülésével

1. belső erőforrás (Főosztály)

2. külső erőforrás (oktatók, vizsgáztatók, szakértők)

3. együttműködések (partnerek)

A továbbképzés folyamatszabályozása

Folyamatmenedzsment

Minőségirányítási eljárás alkalmazása, dokumentációs rendszer

A továbbképzésben részt vevők véleménye

Értékelő lap alapján

Értékelő lapok kérdéseire adott válaszok átlagai, fejlesztési javaslatok

1. Az oktatók, kiképzők, tutorok véleménye

2. Minősítési szakértők véleménye

1. A képzés elégedettsége

2. A minősítési folyamatról

Oktatói és szakértői összegző beszámolók, munkamegbeszélések, tapasztalatok

Az intézmény képzési tevékenységének kulcsfontosságú eredményei

Közvetett vagy közvetlen mutatók

Számszerűsített mutatók, indikátorok: pl. minősített programok száma, megvalósított programok száma, résztvevők száma

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére