• Tartalom

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról1

2018.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–2. §, 3. § a)–d) pontjai, a 4. § (4) bekezdése, a 4. § (5) bekezdése alapján az 5. melléklet 1. és 2. pontjai, a 4. § (6)–(8) bekezdései és az 5–7. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § Hatályát veszti a Rendelet

a)3

b)4

c)5

7. § (1) Ez a rendelet – a (2), (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § a) pontja 2017. augusztus 31-én lép hatályba.

(3) A 6. § c) pontja 2018. augusztus 31-én lép hatályba.

(4) A 6. § b) pontja 2020. augusztus 31-én lép hatályba.

1–10. melléklet a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelethez6

1

A rendeletet az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte 2020. február 8. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § b) pontja a 7. § (4) bekezdése alapján 2020. augusztus 31-én lép hatályba.

5

A 6. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére