• Tartalom

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.09.02.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

a) 2. § (1) bekezdés 15. pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) elnöke” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szöveg,

b)–d)3

e) 56. § (1) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

f) 56. § (2) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

g) 56. § (3) bekezdésében az „NFÜ-nek” szövegrész helyébe az „NKE-nek” szöveg,

h) 57. § (1) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

i) 57. § (3) bekezdésében az „NFÜ-nek” szövegrész helyébe az „NKE-nek” szöveg,

j) 57/A. § (1) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

k) 57/A. § (2) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

l) 57/A. § (4) bekezdésében az „NFÜ-nek” szövegrész helyébe az „NKE-nek” szöveg,

m) 72. § (3) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg,

n) 76. § (4) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe az „NKE” szöveg

lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. § a) és e)–n) pontja a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § b)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére